List do Pracodawców


Szanowni Państwo,

jest nam niezmiernie miło zaprosić wszystkich pracodawców do ósmej edycji akcji społecznej „Dwie Godziny dla Rodziny”.
Akcji, która od początku istnienia wpisała się w kalendarz cyklicznych wydarzeń niemal sześciuset na całym świecie, tworząc tym samym globalny ruch społeczny na rzecz pogłębiana relacji z najbliższymi.

Cieszymy się, że liczba pracodawców aktywnie włączających się do akcji „Dwie Godziny dla Rodziny” systematycznie rośnie.
W ubiegłorocznej edycji zaufało nam kilkaset polskich i międzynarodowych firm, dużych grup kapitałowych oraz instytucji publicznych. Do akcji włączyły się m.in.:

Alior Bank, Allianz, Aviva, ATM, ATOS, AXA, Bosch, Grupa EFL, ENEL-MED, Grupa Erbud, Electrolux, GFK Polonia, Great Place to Work, ING Życie, K2, MetLife, Microsoft, Grupa PKN ORLEN, Oracle, Pentacomp, PKO PTE, Bank PKO BP, PwC, Questa, Siemens, Grupa Tauron, Tchibo, Wedel, Wirtualna Polska, EY i wiele, wiele innych.

Utwierdza nas to w przekonaniu, że biznes jest kluczową siłą zmiany społecznej. Z naszych obserwacji wynika, że co roku coraz więcej przedsiębiorców dojrzewa do tego, że dotychczasowy model przywództwa opartego na sile nie sprawdza się w gospodarce cyfrowej. Obecnie największą motywacją dla ludzi na rynku pracy jest możliwość samorealizacji oraz poczucie sensu wykonywanych zadań.

Jak pokazują badania , troska pracodawców o sferę rodzinną i równowagę życiową pracowników ma bezpośredni wpływ na realizację celów ekonomicznych firmy. Stwarzając warunki do rozwoju nie tylko zawodowego, ale także w sferze prywatnej, pracodawca zyskuje zaangażowanie zespołu ludzi, dla których praca jest wartością, nie przymusem.

Wiele firm poszukuje sposobów, aby zapewnić pracownikom warunki pracy zgodnie z filozofią work-life-balance włączając się różnego typu działania doraźne i nadal poszukuje rozwiązań systemowych. Widzą, w tym sens ponieważ mają świadomość, że pracownicy poza finansowymi benefitami wybierają na rynku pracy organizację, która podziela te same wartości i angażuje się w działania społeczne.

Akcja „Dwie Godziny dla Rodziny” jest cyklicznym i systemowym rozwiązaniem dla pracodawców mającym na celu tworzenie przestrzeni dla pracowników do budowania i utrwalania rodzinnych więzi. W wymiarze globalnym Akcja Dwie Godziny dla Rodziny przeciwdziała kryzysowi więzi, ma działanie profilaktyczne, jeśli chodzi o zdrowie mentalne i emocjonalne pracowników. Realizowana przez pracodawców na całym świecie jest symbolem integracji życia zawodowego i prywatnego w myśl hasła: „Mamy jedno życie w wielu rolach”. Badania przeprowadzane na wszystkich kontynentach świata pokazują, że silne i głębokie relacje z rodziną i przyjaciółmi są warunkiem szczęścia, rozwoju i dobrostanu pracowników.

Aktualnie przedsiębiorcy są świadomi, jak trudno ich pracownikom znaleźć przestrzeń na bliskość w sferze życia pozazawodowego. Włączając się w akcję dają swoim pracownikom taką przestrzeń w trakcie finału akcji, czyli 15 maja – w Międzynarodowy Dzień Rodzin, umożliwiając spędzenie podarowanych tego dnia dodatkowo dwóch godzin z najbliższymi. W tym roku hasłem przewodnim akcji są

„MAŁE I DUŻE RODZINNE PODRÓŻE
„Nawet najdalszą podróż zaczyna się od pierwszego kroku.” – Lao-Tzu

Wierzymy, że uczynią Państwo ten krok włączając się aktywnie w akcję „Dwie Godziny dla Rodziny”.
Zachęcamy do podzielenia się naszym zaproszeniem z Waszymi partnerami biznesowymi i tym samym zainspirujecie ich do działania.

Podzielcie się tą informacją z Waszymi partnerami biznesowymi. Zainspirujcie innych do działania.

 

Łącząc wyrazy szacunku pozdrawiam serdecznie,

Zofia Dzik

Prezes Zarządu Instytutu Humanites