Family & Human Wellbeing Humanites Award

Konkurs Firma Przyjazna Rodzinie/ Firma Przyjazna Człowiekowi (Family & Human Wellbeing Humanites AWARD) to wyjątkowy projekt nagradzający najlepszych pracodawców, którzy w sposób strategiczny i systemowy budują mądrą politykę wellbeing – politykę, która uwzględnia zarówno zawodowe, jak i prywatne role pracowników.

 

Konkurs jest organizowany przez Instytut Humanites we współpracy z Instytutem Biznesu Rodzinnego. Instytut Humanites “od ponad dekady wspierama budowanie wysokiej kultury zarządzania, gdzie biznes realizuje swoje cele, a ludzie odnajdują poczucie sensu” mówi Zofia Dzik, Impact Inwestor i CEO Instytutu Humanites. W Jury obok ekspertów Instytutu i doświadczonych osób świata biznesu: Adrianna Lewandowska – prezes IBR, Maciej Witucki – prezydent Konfederacji Lewiatan, zasiadają sami zatrudnieni! To Pracownicy w ostatnim etapie konkursu, w anonimowej ankiecie  oceniają jakość kultury organizacyjnej.

Zdjęcie na środku

Celem konkursu jest propagowanie najlepszych praktyk well-being i podnoszenie świadomości w zakresie zatrudnienia przyjaznego rodzinie (z uwzględnieniem aspektu wielopokoleniowości i związanej z tym polityki różnorodności), integracji ról zawodowych i prywatnych, dbałości o wielowymiarowy rozwój pracowników i miejsce pracy.

 

Pracodawcy dziś nie mogą pozwolić sobie na sprzeczne komunikaty oficjalne i nieoficjalne dotyczące polityki zatrudnienia w obiegu oficjalnym i nieoficjalnym. Dlatego kluczem, który przyjęło Jury, aby wyłonić laureatów Konkursu jest spójność strategii well-being nominowanych firm. Sposobem pozwalającym odróżnić firmy świetnie wyglądające tylko “na papierze” od tych, których działania realnie przekładają się na dobrostan pracowników i budowę kapitału społecznego w regionie jest przedstawiony poniżej kompleksowy proces oceny 360°, który jest rzadkością w tego typu projektach.

Harmonogram

Zdjęcie na środku

 

  •  ETAP 1: WRZESIEŃ
    Ten etap polega na wypełnieniu formularza pytań zamkniętych, które otrzymuje się po zgłoszeniu. Wysłanie formularza I etapu jest faktyczną deklaracją udziału w konkursie – na tej podstawie kwalifikujemy uczestników do dalszego udziału. Udostępniamy formularz II etapu i zaczynamy uzgadniać z uczestnikami szczegółowy czas i formułę badania pracowników. Tylko firmy zakwalifikowane do II etapu ponoszą koszt udziału w konkursie.

 

  • ETAP 2: PAŹDZIERNIK
    Ten etap polega na wypełnieniu Formularza Dobrych Praktyk z pytaniami otwartymi. To kluczowe źródło informacji do pokonkursowego Raportu Dobrych Praktyk.

 

  • ETAP 3: LISTOPAD
    Ostatni etap to przeprowadzenia krótkiej ankiety wśród pracowników. Ankieta jest krótka (16 pytań zamkniętych i jedno otwarte nieobowiązkowe, wypełnienie zajmuje średnio 6 minut).

 

  • OBRADY JURY I PUBLIKACJA WYNIKÓW: styczeń – luty ’24 

Indywidualny Raport

Zdjęcie po lewej stronie

Każda z firm uczestniczących w konkursie otrzymuje indywidualny raport dotyczący wdrażanych przez nią rozwiązań wsparcia dobrostanu zatrudnionych osób wraz z wynikami badania opinii pracowników. To daje szansę Uczestnikom Konkursu na skuteczną ewaluację dotychczasowej strategii well-being oraz jej rozwój. Zbiorcze wyniki, w tym najciekawsze praktyki uczestników, są publikowane w Raporcie Dobrych Praktyk Pracodawców.

KOSZTY UDZIAŁU

Udział w konkursie jest darmowy dla małych firm i organizacji, które często nie mają możliwości pojawienia się w podobnych rankingach ze względu na wysokość opłaty wstępnej. Firmy duże i średnie dokonują symbolicznej opłaty solidarnościowej pokrywającej koszty organizacyjne projektu w wysokości 3700zł netto.

Zdjęcie w 1 kolumnie

Wyniki raportu 2022 zostały zaprezentowane w trakcie gali wręczenia nagród podczas X Konferencji dla Liderów Biznesu „Spójne Przywództwo. Człowiek i Technologia” 23 marca ’23 w Warszawie.

Zdjęcie w 3 kolumnie