Klasy

Wymagania:

Chodnik, asfalt, boisko, płaska ziemia

Czas:

Zależy ilu uczestników gra

Uczestnicy:

Co najmniej dwóch, można też ćwiczyć indywidualnie

Akcesoria:

Kreda do rysowania na chodniku, lub patyk na ziemi, kamyk do rzucania

Zasady gry:

Na podłożu rysujemy kształt klas. Gra polega na przejściu przez osiem klas.

Gracz rzuca kamyk na pierwsze pole – klasę, staje na jednej nodze, wskakuje w pole, podnosi kamyk, przeskakuje resztę pól i wyskakuje na zewnątrz, w ten sposób stara się zaliczyć wszystkie osiem pól. W miejscu gdzie klasy są obok siebie wskakuje się obunóż, zarówno w drodze do celu i w drodze powrotnej. Na szczyt wskakuje się obunóż, wykonuje obrót w powietrzu i skacze z powrotem. Jeśli gracz skusi, kolejkę rozpoczyna kolejna osoba.

Kolejną rundę nie rozpoczynamy nie zaczynamy od początku, ale od tego pola na którym skusiliśmy.

Skucha to wrzucenie kamyka na nieodpowiednie pole, lub na linie, to nieutrzymanie się na jednej nodze lub naskoczenie na linie.

Wygrywa ten, kto pierwszy wyskacze całe 8 klas.