Człowiek i technologia: rosnące koszty stresu i samotności

Organizowana przez Humanites w Międzynarodowy Dzień Rodzin akcja wskazuje na niepokojące zjawiska współczesności – samotność, stres, rozpad więzi rodzinnych i społecznych, konsekwencje postępu technologicznego oraz niedocenianie przez większość polskich pracodawców działań z zakresu Odpowiedzialności Rodzinnej Biznesu.
• Zgodnie z danymi GUS (2017) samotność dotyka już 26% Polaków, 50% Paryżan i 60% mieszkańców Sztokholmu (World Economic Forum, 2019).
• W Polsce zwolnienia z powodu zaburzeń zdrowia psychicznego są już jednostką #2 (wg danych ZUS), a na świecie nawet #1 (dane WHO).
• Obecnie więcej niż 80% chorób ma podłoże psychosomatyczne, rośnie liczba Europejczyków cierpiących na depresję (32% z nich doświadczyło jej przynajmniej raz w życiu).
Takie zjawiska, jak sztuczna inteligencja czy automatyzacja mają konsekwencje nie tylko pozytywne, ale i negatywne. Paradoksem jest coraz większe osamotnienie w dobie popularności mediów społecznościowych, rośnie strach przed znikaniem zawodów i utratą pracy, podobnie jak stres związany z koniecznością bezustannego przekwalifikowywania się.
– Technologia nieuchronnie i coraz szybciej wkracza w nasze życie. Potrzebne są nam umiejętności, by mądrze korzystać z innowacji, a jednocześnie refleksja nad tym, jak możemy ograniczyć negatywne konsekwencje tego zjawiska. Potrzebujemy powrotu do fundamentów tego, czym jest człowiek jako istota społeczna, zrozumienia roli prawdziwych i głębokich relacji jako bazy zdrowia emocjonalnego. Bo żyjemy coraz bardziej obok siebie, a nie razem – mówi Zofia Dzik, doświadczony menadżer i Prezes Zarządu Humanites, fundacji, która do lat dotyka tematu człowieka i technologii.