Instytut Humanites odpowiedzią na dyrektywę CSRD w kwestii ESG

Od kilkunastu lat z powodzeniem specjalizujemy się w systemowych projekty dla biznesu w obszarze kapitału społecznego.

Od 2024 roku poszerza się zakres firm, które będą zobowiązane do raportowania swoich działań z zakresu ESG (ang. Environmental, Social, Governance). Działania Instytutu Humanites stanowią odpowiedź na środkowy komponent – Social. Obejmuje on działania na rzecz budowy zdrowych, szczęśliwych i sprawnie funkcjonujących społeczeństw.

Wypełnij z nami treścią Twoją politykę ESG!

Decydenci na poziomie europejskim coraz bardziej przekonani są do tego, że bez odpowiedzialnego, silnego i wspierającego pozytywne zmiany biznesu, walka z najpilniejszymi bolączkami świata, takimi jak widmo katastrofy klimatycznej, zagrożenie epidemiami, nierówności czy konflikty międzynarodowe jest niemożliwa. Stąd coraz odważniejsze decyzje o poszerzaniu zakresu firm, które muszą raportować swój wpływ na społeczeństwo, naturę i ład korporacyjny.

Zdjęcie po lewej stronie

W Instytucie Humanites uważamy, że biznes jest nieocenioną siłą wpływu społecznego. Podczas gdy Unia Europejska ma narzędzia w postaci dyrektyw, do których należy się dostosować, my od kilkunastu już lat wychodzimy z realnymi propozycjami zmian, w które można się włączyć. Przede wszystkim z tego względu, że są to zmiany na lepsze, warte wsparcia przez kierujący się roztropnością biznes. 

Zrównoważony rozwój, czyli krótko o dyrektywie CSRD

CSRD to skrót od Corporate Sustainability Reporting Directive, co na język polski przetłumaczyć można jako Dyrektywa w Sprawie Sprawozdawczości z Obszaru Zrównoważonego Rozwoju. Rozszerza ona funkcjonującą od 2017 roku w Polsce dyrektywę NFRD (Non-Financial Reporting Directing), która nakładała obowiązek raportowania działalności z zakresu ESG na przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 500 osób. Od 2024 roku, stopniowo, powinność ta rozszerzy się na wszystkie firmy, których dotyczą przynajmniej dwa z tych trzech kryteriów:

  • zatrudniają powyżej 250 osób,
  • ich suma aktywów przekracza 20 mln euro,
  • ich przychód przekracza 40 mln euro.

Szacowane jest, że o ile do tej pory liczba polskich podmiotów zobowiązanych do raportowania swoich działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu wynosiła 12 000, po wprowadzeniu nowej dyrektywy zwiększy się do 50 000.

I choć nie wszystkie będą objęte tym obowiązkiem od 1 stycznia 2024 roku, gdyż, jak pisaliśmy, nowe prawo implementowane będzie stopniowo, to lepiej zawczasu przygotować strategię działań w obszarze ESG.

Zdjęcie po lewej stronie

Instytut Humanites wspiera firmy w dostosowaniu się do nowego prawa

Jak już zostało wspomniane, również w Instytucie Humanites dostrzegamy, podobnie jak Unia Europejska, że biznes ma do wykonania ogromną pracę w kwestii włączenia się w pracę nad budową społeczeństw przyszłości. Proponowane przez nas działania nie tylko pomogą celująco zaraportować wkład przedsiębiorstwa w dążenie do zrównoważonego rozwoju, ale też przyniosą firmie wiele długofalowych korzyści m.in.: wzrost zaangażowania oraz poczucia sensu wśród pracowników, wymierny wpływ na kształt i kondycję społeczeństwa jak również wsparcie budowy wizerunku firmy odpowiedzialnej i wartej uwagi.

Zdjęcie na środku

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi propozycjami i dołączenia do Wielkiej Społecznej Zmiany, którą mamy ambicję ujrzeć na świecie, więc sami staramy się nią być. Wypełnij z nami treścią swoją politykę zrównoważonego rozwoju!

Zdjęcie po lewej stronie

Dwie Godziny dla Rodziny | dla Człowieka

#2h4family wystartowała 13 lat temu jako akcja mająca na celu zwrócenie uwagi biznesu na znaczenie takich czynników jak dobrostan pracowników i więzi, które budują oni z innymi ludźmi: zarówno w miejscu pracy, jak i prywatnie. W ciągu lat swojego istnienia Akcja rozrosła się w Globalny Ruch Społeczny na rzecz bliskości, zmiany kultury pracy i kultury życia. Partycypowało w niej jak dotąd ok. 2000 podmiotów z 59 państw na całym świecie.

Firmy, które zdecydowały się dołączyć do Ruchu, mają jeden obowiązek – zwrócić swoim pracownikom i pracownicom uwagę na to, jak ważne dla życia jednostek i społeczeństw są więzi międzyludzkie. Zachęcane są także, aby w okolicach 15 maja, który ONZ ustanowiło Międzynarodowym Dniem Rodzin, podarować zatrudnionym dwie godziny czasu wolnego, który ci będą mogli spędzić ze swoimi najbliższymi. W ramach akcji przedsiębiorstwa robią jednak dużo więcej – organizują imprezy, pikniki czy szkolenia dla swoich pracowników wraz z rodzinami, korzystając z materiałów, które rokrocznie udostępniamy.

Celem akcji jest przeciwdziałanie samotności, epidemii depresji i kryzysowi więzi, które w popandemicznym, ogarniętym wojną, kryzysem gospodarczym i widmem katastrofy klimatycznej świecie dają się społeczeństwom we znaki. Naszą intencją jest też zaopiekowanie się zmianą społeczną, która na etapie przeformułowania się polskiej gospodarki w latach 90. została osierocona, a także skutkami rewolucji technologicznej i rozwoju AI, która obecnie ma miejsce. 

Chcesz wiedzieć, jak możesz stać się częścią organizowanej przez nas akcji? Zajrzyj TUTAJ.

 

Akademia Przywództwa Liderów Oświaty

APLO to innowacyjny program rozwoju przywództwa w oświacie, skierowany do dyrektorek i dyrektorów placówek edukacyjnych. Dołączając do programu, liderzy oświaty mają możliwość uczyć się od najwybitniejszych przedstawicieli biznesu i poznawać narzędzia od dziesięcioleci skutecznie wykorzystywane przez najlepsze firmy i korporacje. Jest to pierwszy w Polsce program skierowany do tej właśnie grupy interesariuszy, który przyczynił się do systemowej zmiany w obszarze edukacji.

W Instytucie Humanites zdajemy sobie sprawę, że edukacja jest kluczowym elementem przeprowadzenia zmiany społecznej i staramy się zasypać przepaść, jaka do tej pory funkcjonowała między oświatą a rzeczywistością biznesową. Wspieranie APLO to dla firmy nie tylko możliwość wypełnienia obowiązku nałożonego przez dyrektywę CSRD, ale także długofalowa inwestycja w światłe społeczeństwo oraz przyszłych pracowników i pracownice.

Chcesz się dowiedzieć, jak możesz wesprzeć APLO? Więcej informacji TUTAJ.

Zdjęcie po lewej stronie

Działalność badawcza

Aby mądrze zarządzać zmianą społeczną, potrzebujemy nie tylko dobrych chęci i gotowości do działania, ale także, a może przede wszystkim, wiedzy na temat tego, w jakich warunkach początkowych startujemy. Dlatego Instytut Humanites od lat bada rzeczywistość, głównie rynek pracy, pozwalając wyciągać otoczeniu biznesowemu wnioski na temat tego, jakie działania są konieczne.

Pośród raportów, które opracowujemy, znaleźć można m.in. #WELLBEING Dobre Praktyki Pracodawców, w którym przyglądamy się, jakie rozwiązania wprowadzane przez przedsiębiorstwa wpływają na poprawę dobrostanu i produktywności zatrudnionych. Od lat przyglądamy się też temu, co biznes ma do zaoferowania rodzinom, a wnioski publikujemy w raporcie WELL-WORKING Odpowiedzialność Rodzinna Biznesu. Ponadto śledzimy najnowsze trendy i zdajemy z nich relacje w raportach z cyklu Bariery i Trendy. Transformacja technologiczna firm w Polsce.

Chcesz wesprzeć naszą działalność badawczą? Informacje o naszych działaniach w tym wszystkie publikacje znajdziesz TUTAJ.

Centrum Etyki Technologii

CET to powołany przez Instytut Humanites think&do tank, który oręduje za innowacjami technologicznymi przyjaznymi człowiekowi i światu. Opowiadamy się za odpowiedzialnym projektowaniem technologii, tworzymy przestrzeń do debaty na temat ich etycznych aspektów, skłaniamy do krytycznego namysłu nad narracjami ich dotyczącymi i działamy na rzecz odpowiedzialnej legislacji w ich zakresie. Chcemy, aby wszelkie innowacje były korzystne dla jednostek i społeczeństw, dlatego promujemy integrację i współpracę różnych środowisk przy ich tworzeniu, sprzeciwiając się podejściu silosowemu.

Chcesz wesprzeć CET? Poznaj dokładnie czym się zajmujemy TUTAJ.

Konferencja „Spójne Przywództwo™. Człowiek i Technologia”

Konferencja „Spójne Przywództwo™. Człowiek i Technologia” to jedyne w swoim rodzaju, wydarzenie przeznaczone dla liderów biznesu: przedsiębiorców, prezesów, dyrektorów i najwyższej klasy managerów. Celem Konferencji jest wsparcie rozwoju przywódców w 4  obszarach: emocjonalnym, intelektualnym, duchowym i fizycznym, tak by byli przygotowani na wyzwania współczesnego świata oraz mądrze i skutecznie potrafili wykorzystywać swoje umiejętności i wpływ. Osią tematyczną Konferencji jest człowieczeństwo i technologia, w tym jej zmiany i oddziaływanie na człowieka, społeczeństwo i planetę, Instytut Humanites przygląda się zjawiskom związanym z postępującą wykładniczo rewolucją technologiczną i jej skutkami. Wydarzenie to liczne spotkania z ekspertami i ekspertkami z bardzo różnorodnych dziedzin: filozofii, psychologii, socjologii, technologii, m.in.: kosmicznych, sztucznej inteligencji, komunikacyjnych, IT, produkcyjnych, procesowych itd., edukacji, etyki, fizyki, zarządzania i kultury. Przemyślenia i inspiracje z Konferencji towarzyszą uczestnikom przez cały rok i są nieocenionym wsparciem. Wnioski wypracowane w trakcie wydarzenia co roku publikujemy w raportach podsumowujących.

W marcu 2023 roku odbyła się X edycja Konferencji.

Chcesz wspierać holistyczny rozwój przywódców i przywództwa w Polsce? Przeczytaj dlaczego warto TUTAJ.

Konkurs Firma Przyjazna Rodzinie / Firma przyjazna Człowiekowi

Konkurs Firma Przyjazna Rodzinie / Firma Przyjazna Człowiekowi (Family & Human Wellbeing Humanites AWARD) to wyjątkowy projekt nagradzający pracodawców, za strategiczne i systemowe budowanie mądrych polityk wellbeing, które uwzględniają zawodowe i prywatne role pracowników. W Konkursie oceniane są wykorzystywane rozwiązania, działające programy i długoterminowe polityki. Uczestniczące w Konkursie firmy, przechodzą przez kompleksowy proces ewaluacyjny, w tym badanie kwestionariuszowe przeprowadzone na pracownikach.

Każda z firm uczestniczących w konkursie otrzymuje indywidualny raport dotyczący wdrażanych przez nią rozwiązań wsparcia dobrostanu zatrudnionych osób wraz z wynikami badania opinii pracowników. To daje szansę Uczestnikom Konkursu na skuteczną ewaluację dotychczasowej strategii well-being oraz jej rozwój.

Chcesz przyczynić się do poprawy kultury pracy w Polsce, w tym dobrostanu pracowników i wspierać przywództwo oparte na szacunku i empatii do drugiego człowieka? Zajrzyj TUTAJ

Zachęcamy do tworzenia przyjaznego człowiekowi biznesu i przyjaznego ludzkości świata wspólnie z Instytutem Humanites!