ESG - 2h4family 4 human wpisuje się w nową dyrektywę CSRD.

Akcja Dwie Godziny dla Rodziny / Człowieka wpisuje się nie tylko w działania z obszaru HR czy CSR, ale także o blisko dekadę wyprzedziła trendy objęte nową dyrektywą CSRD.

W przyszłym roku coraz większa liczba spółek będzie miała obowiązek raportowania działań w obszarze ESG, czyli środowiska naturalnego, społeczeństwa i ładu korporacyjnego (ang. Environmental, Social and Corporate Governance). W wielu firmach środkowy komponent „S” (social), dotyczący wpływu społecznego, wydaje się być najmniej zaopiekowanym systemowo przez firmy i najtrudniejszym do zaraportowania elementem.

*CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive – dyrektywa o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju 

Dlaczego warto?

  • nowe regulacje ESG kładą bardzo duży nacisk na odpowiedzialność – także społeczną – biznesu. Dlatego coraz więcej firm buduje na tym przewagę konkurencyjną nie tylko wizerunkową, ale również pod kątem inwestorów, dla których spójność danej firmy w zakresie strategii ESG staje się coraz ważniejszym kryterium decyzyjnym.
  • kampania promuje potrzebę zmiany kultury pracy i stylu życia, wspierając rozwój zdrowego społeczeństwa oraz społecznych kompetencji kluczowych w dobie rewolucji technologicznej.
  • Ta innowacja społeczna jest pierwszą polską kampanią wellbeing, która osiągnęła tak duży sukces na arenie międzynarodowej – biorą w niej udział pracodawcy z ponad 59 krajów.
  • Metodologia Humanites od kilkunastu lat podważa silosowe podejście do rodziny i pracy, w którym traktowane są one jako odrębne światy, w to miejsce proponując integrację wszystkich sfer życia. Uniwersalność tego przesłania i skuteczność systemowego podejścia opartego na wiedzy i badaniach potwierdzają międzynarodowe wyniki kampanii 2h4family/4human, która doskonale wpisuje się w coraz powszechniejsze trendy #ESG i #HumanEconomy.

Czy wiesz, że

  • aż 48,5% firm raportuje lub zamierza zaraportować akcję 2h4family/4human w swoim raporcie ESG?
  • Firmy cenią udział w tej akcji, bo poprawia ich wizerunek: pozytywny wpływ kampanii „Dwie Godziny” na employer branding zauważyło 67% firm biorących udział w naszym programie wellbeing dla pracodawców.
  • 60% firm ceni w akcji zwiększenie świadomości osób zarządzających i pracowników na temat wagi łączenia życia prywatnego i zawodowego. To ważne, bo z kolei 67% pracodawców dostrzega, że #2h4family to dobry i prosty sposób na docenienie pracowników w ich rolach pozazawodowych. Zadowolenie z życia prywatnego ma wpływ na poczucie sensu i energię w pracy. Pokazują to badania, w tym nasz Raport Dobrych Praktyk Pracodawców #WELLBEING.

Misją projektów ekosystemu Humanites jest przeciwdziałanie negatywnym globalnym zjawiskom, takim jak m.in.: samotność, kryzys więzi, wypalenie, brak motywacji i poczucia sensu. Dzieje się to poprzez wywieranie pozytywnego wpływ na rozwój kapitału społecznego i kondycję dzisiejszego człowieka.

Działania te wpisują się także w takie potrzeby biznesu, jak: employer branding, programy CSR, ESG i HR. Koncepcje Humanites są nie tylko inspiracją do tworzenia strategii dobrostanu w organizacjach, lecz stanowią gotowe rozwiązania do implementacji w biznesie.

Jak to robimy? 

Projekty na rzecz człowieka, społeczeństwa i biznesu realizujemy w sposób systemowy w całym środowisku społecznym. Pracujemy na Modelu „Wioski” Rozwoju Ekosystemu Społecznego Humanites (autorstwa Zofii Dzik), który złożony jest z obszarów: Rodziny, Biznesu, Edukacji oraz Kultury i Mediów. W przestrzeniach tych porusza się człowiek: rozwija, obserwuje wzorce i naśladuje je, uczy się, pracuje, spędza czas wolny. W projektach Humanites łączymy te obszary: by jedno środowisko społeczne było dźwignią pozostałych!

Zdjęcie po lewej stronie

Potrzebujecie twardych danych, żeby przekonać decydentów w Waszej Firmie, że warto przyjrzeć się dobrostanowi psychicznemu zatrudnionych osób?

Oto one:

  • 54 proc. pracowników i pracownic rozważa zmianę pracy w niedalekiej przyszłości.
  • Tylko 20 proc. pracowników i pracownic uważa, że ich przełożony to wzór do naśladowania.
  • W czasie pandemii, prawdopodobnie na skutek wymuszonych jej pojawieniem się propracowniczych zmian, negatywna ocena dobrostanu w środowisku pracy spadła z 63 proc. do 36 proc.

Chcecie wiedzieć więcej?

Pobierz skrócony raport Well-Working 2022.

Pobierz pełny raport Well-Working 2022.

Pobierz Raport Dobrych Praktyk Pracodawców #WELLBEING.

Kontakt: katarzyna.lorenz(at)humanites.pl

ZOSTAŃ PARTNEREM AKCJI! Bądź Pionierem społecznej zmiany kultury pracy i stylu życia!

 

WARIANTY WSPÓŁPRACY:
prosimy o kontakt mailowy: katarzyna.lorenz(at)humanites.pl

ZOSTAŃ AMBASADOREM AKCJI – OFERTA WSPÓŁPRACY: GLOBAL SOCIAL MOVEMENT

 

Wypełnij z nami treścią swoją politykę ESG!

Od kilkunastu lat z powodzeniem specjalizujemy się w systemowych projekty dla biznesu w obszarze kapitału społecznego.

Nasze projekty mają nie tylko wizerunek innowacji społecznej, ale także znakomicie łączą filozofię zawartą w regulacjach ESG systemowego, długoterminowego myślenia z perspektywy wielu interesariuszy (m.in. Nagroda główna dla Dobra Wspólnego,  Innowacji w Biznesie, Odpowiedzialny Kapitał Redakcji Forbes). To projekty o wielkim, policzalnym impakcie społecznym!

„S” jak social z ESG to nie tylko nasz program przeciwdziałania samotności i nadawania sensu pracy i życiu – Dwie Godziny dla Rodziny/ Człowieka, który ma międzynarodowy wymiar z AVE blisko 2 mln zł, to systemowy rozwój kompetencji przyszłości poprzez rozwój wysokiej jakości przywództwa w edukacji – Akademia Przywództwa Liderów Oświaty (impakt społeczny 1,5 mln dzieci i młodzieży), Centrum Etyki Technologii, na rzecz innowacji przyjaznych człowiekowi i światu, czy nasze badania i raporty – Firma Przyjazna Rodzinie / Człowiekowi.

Poznaj inne nasze projekty odpowiadające Twojej strategii zrównoważonego rozwoju!
Dowiedz się więcej TUTAJ