ESG - 2h4family 4 human wpisuje się w nową dyrektywę CSRD.

Akcja Dwie Godziny dla Rodziny / Człowieka wpisuje się nie tylko w działania z obszaru HR czy CSR, ale także o blisko dekadę wyprzedziła trendy objęte nową dyrektywą CSRD.

W przyszłym roku coraz większa liczba spółek będzie miała obowiązek raportowania działań w obszarze ESG, czyli środowiska naturalnego, społeczeństwa i ładu korporacyjnego (ang. Environmental, Social and Corporate Governance). W wielu firmach środkowy komponent „S” (social), dotyczący wpływu społecznego, wydaje się być najmniej zaopiekowanym systemowo przez firmy i najtrudniejszym do zaraportowania elementem.

*CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive – dyrektywa o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju 

Dlaczego warto?

  • nowe regulacje ESG kładą bardzo duży nacisk na odpowiedzialność – także społeczną – biznesu. Dlatego coraz więcej firm buduje na tym przewagę konkurencyjną nie tylko wizerunkową, ale również pod kątem inwestorów, dla których spójność danej firmy w zakresie filozofii ESG staje się coraz ważniejszym kryterium decyzyjnym.
  • kampania promuje potrzebę zmiany kultury pracy i stylu życia, wspierając rozwój zdrowego społeczeństwa oraz społecznych kompetencji kluczowych w dobie rewolucji technologicznej. Ta innowacja społeczna jest pierwszą polską kampanią wellbeing, która osiągnęła tak duży sukces na arenie międzynarodowej – biorą w niej udział pracodawcy z ponad 59 krajów.
  • Metodologia Humanites od kilkunastu lat podważa silosowe podejście do rodziny i pracy, w którym traktowane są one jako odrębne światy, w to miejsce proponując integrację wszystkich sfer życia. Uniwersalność tego przesłania i skuteczność systemowego podejścia opartego na wiedzy i badaniach potwierdzają międzynarodowe wyniki kampanii 2h4family/4human, która doskonale wpisuje się w coraz powszechniejsze trendy #ESG i #HumanEconomy. Misją projektów ekosystemu Humanites jest przeciwdziałanie wspomnianym wcześniej, negatywnym globalnym zjawiskom, takim jak m.in.: kryzys więzi, samotność, wypalenie, brak motywacji, poprzez pozytywny wpływ na rozwój kapitału społecznego i kondycję dzisiejszego człowieka. Działania te wpisują się także w takie potrzeby biznesu, jak: employer branding, programy CSR, ESG i HR. Koncepcje Humanites są nie tylko inspiracją do tworzenia strategii dobrostanu w organizacjach, lecz stanowią gotowe rozwiązania do implementacji w biznesie.

Potrzebujecie twardych danych, żeby przekonać decydentów w Waszej Firmie, że warto przyjrzeć się dobrostanowi psychicznemu zatrudnionych osób? Oto one:

  • 54 proc. pracowników i pracownic rozważa zmianę pracy w niedalekiej przyszłości.
  • Tylko 20 proc. pracowników i pracownic uważa, że ich przełożony to wzór do naśladowania.
  • W czasie pandemii, prawdopodobnie na skutek wymuszonych jej pojawieniem się propracowniczych zmian, negatywna ocena dobrostanu w środowisku pracy spadła z 63 proc. do 36 proc.

ZOSTAŃ PARTNEREM AKCJI! Bądź Pionierem społecznej zmiany kultury pracy i stylu życia – WARIANTY WSPÓŁPRACY
prosimy o kontakt mailowy: katarzyna.lorenz(at)humanites.pl

ZOSTAŃ AMBASADOREM AKCJI – OFERTA WSPÓŁPRACY: GLOBAL SOCIAL MOVEMENT

 

Zdjęcie po lewej stronie

Chcecie wiedzieć więcej?

Pobierzcie skrócony raport Well-Working 2022.
Pobierzcie pełny raport Well-Working 2022.

 

Kontakt: katarzyna.lorenz(at)humanites.pl