HASŁO PRZEWODNIE VIII edycji akcji Dwie Godziny dla Rodziny

W konkursie na motyw przewodni VIII edycji zwyciężyło hasło pana Ariela Jabłońskiego:

„MAŁE I DUŻE RODZINNE PODRÓŻE”

Pod hasłem „podróżowanie” kryje się wiele znaczeń. Rozumiane dosłownie odnosi się do zwykłego przemieszczania się. Może być też traktowane jako chęć poznawania świata, co stało się bodźcem do rozwoju komunikacji. Ta z kolei, widziana w perspektywie relacji międzyludzkich, jest najlepszym kluczem do bliskości i zbudowania głębokich relacji z najbliższymi.

„Prawdziwa podróż odkrywcza nie polega na szukaniu nowych lądów, lecz na nowym spojrzeniu” – Marcel Proust

Podróże dają wiele okazji, by ujrzeć swoich bliskich w nowym świetle i lepiej ich rozumieć. Tym samym idealnie wpisuje się w założenia VIII akcji Dwie Godziny dla Rodziny.