Praktyka czyni mistrza – dziesięć wyróżnień w konkursie Firma Przyjazna Rodzinie / Człowiekowi.

Te nazwy pracodawców warto mieć w pamięci myśląc o zmianie pracy!

 Mądrzy liderzy dbają nie tylko o pracowników, ale również o ich rodziny, bo praca i dom dziś to tym bardziej system naczyń połączonych. Wyróżniliśmy dziesięć organizacji na podstawie opinii samych pracowników.

Wg najnowszego badania Instytutu Humanites „Bariery i Trendy – Transformacja Technologiczna Firm w Polsce z uwzględnieniem perspektywy człowieka/pracownika/konsumenta”, aż 79% pracowników ma trudności z łączeniem ról zawodowych i prywatnych. Tym ważniejsze stają się praktyki wspierające psychiczny i fizyczny dobrostan pracowników i ich rodzin.

Do konkursu Family & Human Humanites Wellbeing Award – Firma Przyjazna Rodzinie/ Człowiekowi organizowanego przez Instytut Humanites zgłosiło się kilkadziesiąt łącznie zatrudniających ok. 65 tysięcy osób. Dzięki temu udało nam się zgromadzić informacje o dziesiątkach rozwiązań systemowych i pozasystemowych wspierających pracowników w integracji jego ról zawodowych i prywatnych, zarówno tych którzy są rodzicami, jak również tych, którzy jeszcze nie założyli rodziny lub opiekują się np. przewlekle chorymi członkami rodzin. Jury oceniało, w jaki sposób pomagają one pracownikom łączyć role zawodowe i prywatne, oraz jakie dodatkowe działania podejmują w tym zakresie w czasie pandemii.

 Tytuł „Firma Przyjazna Rodzinie/ Firma Przyjazna Człowiekowi – Family & Human Humanites Wellbeing Award 2020 trzymały następujące firmy:

–  Johnson & Johnson (firmy duże),

– Bibby Financial Services (firmy średnie)

– Tradedoubler  (firmy małe),

które otrzymały wyjątkowe, symboliczne, ręcznie wykonane statuetki z dwustuletniego dębu.

Oprócz zwycięzców i zdobywców tytułu Instytut Humanites: Firma Przyjazna Rodzinie/Firma Przyjazna Człowiekowi postanowiliśmy na podstawie prawie 2 tysięcy ankiet pracowniczych i zgromadzonych materiałów przyznać 10 wyróżnień. Wyróżnienia to szczególne uznanie za konkretne rozwiązania,  które zostały przede wszystkim docenione w ocenie przez samych pracowników oraz za długoterminową spójność prowadzonej polityki zatrudnienia.

Jury wyróżniło następujące praktyki i organizacje:

 • w kategorii firmy małe:
 • Solski Communications – za aktywne promowanie oraz wspieranie równego traktowania pracowników, docenianie różnorodnego sposobu myślenia i kreatywności wszystkich członków zespołu oraz otwartą komunikację z zespołem w postaci tworzenia mężów zaufania i Idea Box.
 • w kategorii firmy średnie:
 • BNP Paribas Lease Group – za innowacyjne usługi konsjerża, dzięki którym pracownicy oszczędzają swój prywatny czas i mogą przeznaczyć go na hobby swoje bądź swoich bliskich czy własny rozwój.
 • w kategorii firmy duże:
 • Polpharma – za szczególną dbałość o kontakt z pracownikami korzystającymi z urlopów macierzyńskich bądź tacierzyńskich, co daje im poczucie związku z zespołem i ułatwia powrót do pracy.
 • 3M – za program stretchingowy, czyli 15-minutowe przerwy w pracy na ćwiczenia fizyczne prowadzone przez profesjonalnych koordynatorów, co wpływa na zdrowie fizyczne i psychiczne pracowników oraz budowanie relacji.
 • KGHM – za kompleksowe podejście do współpracy z lokalnymi samorządami we wspieraniu pracowników i ich rodzin z praktycznym zastosowaniem Modelu „Wioski” Rozwoju Ekosystemu Społecznego Humanites.
 • Servier – za uzyskanie najwyższego poziomu spójności pomiędzy samooceną pracodawcy a oceną pracowników na wszystkich etapach konkursu.
 • Europejski Fundusz Leasingowy – za program Doładuj Baterie, czyli  kompleksowy program well-being dla wszystkich pracowników, obejmujący cztery obszary: body, mind, emotions, human spirit.
 • EY – za kompleksowe propozycje dla dzieci i rodziców na czas pandemii, program switch-off oraz organizację przedszkola dla dzieci pracowników.
 • Tauron – za ogromne zaangażowanie i największy udział pracowników spośród wszystkich firm biorących udział w konkursie (uwzględniając profil spółki i ograniczenia wynikające z pandemii).
 • Accenture – za kompleksowy program wsparcia i rozwoju pracowników w sferze mentalnej, fizycznej i emocjonalnej oraz jasne zasady komunikacji, co ma bezpośredni wpływ na budowanie kultury organizacyjnej opartej na poszanowaniu człowieka.

– Dużo mówi się dziś o kulturze well-being, ale zbyt często tylko w kontekście zapewnienia oczywistych, prostych benefitów dla pracowników – wyjaśnia Zofia Dzik, prezes Instytutu Humanites i pomysłodawca konkursu. – Tymczasem tworzenie kultury dobrostanu wymaga od pracodawców długoterminowych strategii zakładających wielowymiarowe podejście do człowieka i wspieranie go we wszystkich jego rolach życiowych: zawodowych, rodzinnych i prywatnych. Biorąc pod uwagę dramatycznie złą kondycję fizyczną i psychiczną współczesnego człowieka, jest to niezbędne. Dlatego też cieszę się, że nasz konkurs wpisuje się w potrzeby tworzenia dobrych standardów kultury zatrudnienia w Polsce, dodaje Zofia Dzik.

Co skłania wyróżnione firmy do podejmowania działań, za które doceniają je pracownicy?

– W Polpharmie na pierwszym miejscy zawsze jest człowiek – tłumaczy Katarzyna Bieńkowska, dyrektor HR Grupy Polpharma. – Staramy się budować kulturę organizacyjną opartą na zaufaniu, odpowiedzialności i szacunku. Rok 2020 był wyjątkowo trudny i dlatego skupiliśmy się na rozwiązaniach dotyczących elastycznej organizacji pracy, integracji życia rodzinnego i zawodowego oraz wsparcia psychologicznego.

– KGHM z roku na rok konsekwentnie buduje i wdraża długoterminową politykę wspierania swoich pracowników i ich rodzin w całym ekosystemie społecznym. Te działania są spójne Modelem „Wioski” Instytutu Humanites i oparte na najlepszych wzorcach światowych. KGHM sam odważnie wyznacza trendy i systemowo dzieli się dobrymi praktykami z otoczeniem, w którym funkcjonuje, np. podczas corocznej konferencji „Mieć Wpływ”. Cieszę się, że inicjatywy miedziowego giganta były podstawą dla przyznania nam przez Instytut Humanites wyróżnienia w Konkursie na Firmę Przyjazną Rodzinie/Firmę Przyjazną Człowiekowi 2020” mówi Błażej Marzoch, KGHM Polska Miedź S.A.

– Zaproponowane przez nas inicjatywy przyczyniają się nie tylko do większej efektywności i zadowolenia pracowników, ale są też skuteczną zachętą dla kandydatów, którzy chcą dołączyć do naszego zespołu – mówi Galyna Nechaeva, dyrektor HR w Europejskim Funduszu Leasingowym. – Skuteczna inwestycja w rozwój pracowników musi być długofalowa i konsekwentna.

– Chcemy być postrzegani jako najlepszy pracodawca w Polsce również dla rodziców oraz wyjątkowych ludzi o różnorodnych doświadczeniach, w tym także dla osób z niepełnosprawnością – wyjaśnia przedstawiciel EY. – Tematy well-being oraz dbanie o pracowników szczególnie teraz, kiedy zdarza nam się łączyć wiele ról pracując z domu, są dla nas nie tylko priorytetowe, ale i strategiczne.

Instytut Humanites – Człowiek i Technologia,  od 2010 roku w systemowy sposób działa jako think&do tank na rzecz zrównoważonego rozwoju, a szczególnie rozwoju kapitału społecznego, ujmując tematykę człowieczeństwa i technologii w szerokim kontekście obejmującym m.in. biznes, edukację, kulturę, media i rodzinę w oparciu o autorski model „Wioski” Rozwoju Ekosystemu Społecznego oraz Model Spójnego Przywództwa™.

Instytut łączy sztucznie podzielone światy – pracy, rodziny i życia prywatnego. Zwraca uwagę na wielowymiarowość człowieka oraz rolę rodziny w ujęciu makro- i mikroekonomicznym: siły nabywczej, demografii, zdrowia psychicznego i fizycznego oraz rozwoju kompetencji społecznych. Wskazuje, że szczęśliwy człowiek to również bardziej zaangażowany pracownik, lepszy rodzic, bardziej świadomy konsument i aktywny członek społeczności.

Instytut jako jeden z pierwszych sygnalizował wpływ meta zjawisk, takich jak: kryzys więzi rodzinnych, samotność, infodemia czy algorytmizacja życia człowieka, na rozwój gospodarczy, motywację oraz zdrowie fizyczne i psychiczne ludzi. Od dekady działa na rzecz rozwoju świadomego i wewnętrznie sterowalnego człowieka umiejącego sprostać wyzwaniom, które niesie technologiczna i społeczna rewolucja.