Konkurs dla Pracodawców

FIRMA PRZYJAZNA RODZINIE/ FIRMA PRZYJAZNA CZŁOWIEKOWI

Zgłoszenia do nowej edycji konkursu już w czerwcu

Wstępne zgłoszenie to tylko 5 minut 

„Firma Przyjazna Rodzinie/Firma Przyjazna Człowiekowi” (Family&Human Wellbeing Humanites AWARD) to wyjątkowe wyróżnienie, które nagradza wielowymiarowe podejście biznesu do rozwoju społecznego. Środowisko pracy poprzez kształtowane polityki zatrudnienia ma istotny wpływ społeczny na ekosystem społeczny, w którym funkcjonuje rodzina. Instytut Humanites wypromował w Polsce pojęcie „integracji ról zawodowych i prywatnych” jako alternatywę dla dotychczasowego pojęcia work-life balance (równowaga pracy i życia prywatnego), które zakłada rywalizację tych sfer. Mamy jedno życie w różnych rolach i tworzenie kultury pracy w firmach powinno umożliwiać łączenie tych ról.

Celem konkursu „Firma Przyjazna Rodzinie/Firma Przyjazna Człowiekowi” jest podnoszenie świadomości i propagowanie najlepszych praktyk wellbeing w zakresie zatrudnienia przyjaznego rodzinie/przyjaznego człowiekowi (z uwzględnieniem aspektu wielopokoleniowości), integracji ról zawodowych i prywatnych, dbałości o wielowymiarowy rozwój pracowników oraz dbałości o miejsce pracy i wsparcie pracowników w czasach kryzysu i restrukturyzacji.

W tym szczególnym czasie, gdy biznes mierzy się z falą Wielkiej Rezygnacji oraz inflacją istotne jest to w jaki sposób sobie z tym kryzysem poradzi, pozostając fair wobec zatrudnionych ludzi. Konkurs jest szansą na pokazanie godnych do naśladowania zachowań i codziennych decyzji, które stawiają człowieka – pracownika na pierwszym miejscu. 

Instytut Humanites od 2010 roku zgodnie ze swoim Modelem „Wioski” Rozwoju Ekosystemu Społecznego zwraca uwagę na wielowymiarową rolę rodziny w ujęciu makro i mikroekonomicznym. Tak z punktu widzenia siły nabywczej, demografii, zdrowia psychicznego i fizycznego, rozwoju kompetencji społecznych, ale również istotnego wpływu jakości relacji rodzinnych na zaangażowanie i motywację ludzi w pracy, poziom ich absencji i ich otwartość na uczenie się tworzenie innowacji.
Bo zwyczajnie szczęśliwy człowiek to również bardziej zaangażowany pracownik, lepszy rodzic i członek społeczności.

Koordynatorem Konkursu z ramienia Instytutu Humanites jest Zofia Rogala, e-mail: zofia.rogala@humanites.pl.

Partnerem strategicznym Konkursu jest Instytut Biznesu Rodzinnego www.ibrpolska.pl

Partnerami wspierającymi są: Konfederacja Lewiatan, LiderSHE, Fundacja Liderek Biznesu, Great Place to Work, Sukces Pisany Szminką, THINKTANK, Vital Voices Poland. money.pl.

Więcej o konkursie przeczytasz TUTAJ