Laureaci Konkursu Firma Przyjazna Rodzinie/Człowiekowi 2023

Pracodawca na miarę obecnych wyzwań rynku

Kultura feedbacku i doceniania, wspieranie rozwoju osobistego pracowników oraz możliwość zaangażowania się na rzecz społeczeństwa i przyrody, to przykłady praktyk docenionych przez kapitułę Konkursu Instytutu Humanites “Firma Przyjazna Rodzinie / Człowiekowi”. Po wnikliwym, trzyetapowym procesie oceny, jury wyłoniło zwycięzców.

Laureatami tegorocznej edycji zostali:

Ponadto Jury postanowiło przyznać wyróżnienia, aby uhonorować wyjątkowe działania zaangażowanych pracodawców. Wyróżnienia otrzymali:

 • KatalogMarzeń.pl za “dedykowany budżet “Dream & Do” na realizację marzeń pracowników.” ORAZ  “dodatkowe 6 dni płatnego urlopu na działania dobroczynne w ramach projektu “Marzyciele pomagają”.”
 • Xceedance Consulting Polska Sp. z o.o. za „indywidualny budżet rozwojowy, który w 30% można wykorzystać na rozwój pozazawodowy.” ORAZ  „warsztaty rozwoju inteligencji emocjonalnej dla liderów.”
 • Intrum Sp. z o.o. za „stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń związanych z obcowaniem z kulturą (wydarzeniami, książkami, filmami itd.) w ramach projektu “Kulturoteka INTRUM”.”
 • Appsilon za „częste i regularne badanie satysfakcji pracowników przy użyciu narzędzia Officevibe.”
 • Akson Elektro Sp. z o.o. za „kompleksowe podejście do dobrostanu pracowników z wykorzystaniem dedykowanej platformy Mindgram.”
 • ETL Outsourcing SA za „dodatkowe 3 dni urlopowe za pełne wykorzystanie urlopu wypoczynkowego.”
 • Centrum Terapii Dialog za „bezpłatny kurs języka ukraińskiego dla pracowników, którzy chcieli mocniej zaangażować się w pomoc psychologiczną i psychiatryczną pacjentom z Ukrainy.”
 • Tokai COBEX Polska S.A. za 100% płatne wynagrodzenie chorobowe oraz dodatkową dopłatę dla pracowników powyżej 50-ego roku życia do 33-ego dnia choroby.” ORAZ  „motywowanie do większej aktywności fizycznej i zachowań proekologicznych poprzez dopłaty za przyjazne środowisku dojazdy z i do pracy – “Program Zielona droga do pracy”.”
 • CRIDO za „5 dodatkowych dni wolnego po urodzeniu dziecka.”
 • EGIS Polska Sp. z o.o. za „bardzo wysoką frekwencję wypełnienia ankiety dla pracowników, duże zaangażowanie zespołu w życie organizacji i identyfikację pracowników z misją, wizją i wartościami firmy.”
 • ING Bank Śląski S.A. za „program profilaktyki onkologicznej – „Badamy geny”.”
 • Grupa Kapitałowa Rekeep Polska za „wzięcie odpowiedzialności za wspólnotę lokalną poprzez zatrudnianie osób niepełnosprawnych, z zagranicy i oferowanie możliwości rozwoju umiejętności przydatnych w życiu pozazawodowym m.in. w ramach szkoleń z tematu finansów osobistych.”

O Konkursie

Tytuł „Firma Przyjazna Rodzinie/Firma Przyjazna Człowiekowi” (Family & Human Wellbeing Humanites AWARD) to wyjątkowe wyróżnienie, które nagradza wielowymiarowe podejście biznesu do rozwoju społecznego. Pracodawcy poprzez kształtowanie polityki zatrudnienia mają istotny wpływ na szeroki ekosystem społeczny, który przekłada się nie tylko na wyniki firm, ich poziom innowacji, zaangażowanie, ale na jakość zdrowia i życia ludzi w ogóle, podkreśla Zofia Dzik, Prezes Zarządu Instytutu Humanites – Człowiek i Technologia, który wypromował w Polsce pojęcie „integracji ról zawodowych i prywatnych” jako alternatywę dla dotychczasowego pojęcia work-life balance (równowaga pracy i życia prywatnego), które zakłada rywalizację tych sfer. Mamy jedno życie w różnych rolach i  kultura pracy w firmach powinno umożliwiać ich łączenie. Bo szczęśliwy człowiek, to zwyczajnie także bardziej zaangażowany pracownik, lepszy rodzic czy członek społeczeństwa. Takie podejście przekłada się także całościowo na zdrowie fizyczne i psychiczne ludzi.

czteroetapowym procesie przeanalizowano zgłoszenia od firm z całej Polski, w których łącznie pracuje 19,4 tysiąca osób. Ocenie podlegało strategiczne podejście do polityki zatrudnienia i rozwoju dobrostanu pracowników, rozwiązania dotyczące elastycznej organizacji pracy, wspierające integrację życia rodzinnego i zawodowego, jak również wsparcie dla pracowników bez zobowiązań rodzinnych oraz takich, którzy sprawują opiekę nad osobami starszymi. W końcowym etapie zapytano również samych pracowników, jak oceniają działania pracodawcy i za co ich cenią.

Na podstawie ponad 1000 ankiet pracowniczych i zgromadzonych materiałów możemy powiedzieć, że Firma Przyjazna Rodzinie i Człowiekowi to przede wszystkim firma spójna – w której zarówno przełożeni, jak i podwładni zgadzają się co do warunków, jakie panują w firmie, a zarząd dostosowuje rozwiązania wellbeingowe do realnych potrzeb pracowników.

Podsumowanie Konkursu

Wszyscy uczestnicy Konkursu, również ci, którzy nie zostali wyróżnieni, otrzymali od Instytutu Humanites indywidualny raport z podsumowaniem badania opinii pracowników. Ponadto, zespół Instytutu pracuje nad przygotowaniem Raportu Dobrych Praktyk Pracodawców na podstawie strategii wellbeing zaprezentowanych przez uczestników tegorocznej edycji Konkursu, który może posłużyć wszystkim firmom na polskim rynku jako inspiracja i narzędzie kształtowania mądrej polityki zatrudnienia.

Partnerzy Konkursu

Partnerem strategicznym Konkursu jest Instytut Biznesu Rodzinnego.

Partnerami wspierającymi są:

Fundacja Liderek Biznesu, Great Place to Work, Konfederacja Lewiatan, LiderSHE, Sukces Pisany Szminką, THINKTANK, Vital Voices Poland, money.pl