Zgłoś firmę w wyjątkowym Konkursie dla Pracodawców!

Czy Twoja firma przyciąga i utrzymuje talenty?

Czy w Twojej firmie ludzie chcą zostać dłużej?

Porównaj się z innymi!

Konkurs Firma Przyjazna Rodzinie/ Firma Przyjazna Człowiekowi (Family & Human Wellbeing Humanites AWARD) to wyjątkowy projekt nagradzający najlepszych pracodawców, którzy nie marketingowo, lecz strategicznie i systemowo budują  mądrą politykę wellbeing, uwzględniającą zarówno zawodowe, jak i prywatne role pracowników.

Oryginalna formuła konkursu polega na tym, że wszyscy Pracodawcy otrzymują indywidualne raporty z uwzględnieniem głosu pracowników. To daje szansę Uczestnikom Konkursu na skuteczną ewaluację dotychczasowej strategii well-being oraz jej rozwój.

Konkurs jest organizowany przez Instytut Humanites we współpracy z Instytutem Biznesu Rodzinnego. Instytut Humanites “od ponad dekady wspierama budowanie wysokiej kultury zarządzania, gdzie biznes realizuje swoje cele, a ludzie odnajdują poczucie sensu” mówi Zofia Dzik, Impact Inwestor i CEO Instytutu Humanites. W Jury obok ekspertów Instytutu i doświadczonych osób świata biznesu: Adrianna Lewandowska – prezes IBR, Maciej Witucki – prezydent Konfederacji Lewiatan, zasiadają sami zatrudnieni! To Pracownicy w ostatnim etapie konkursu, w anonimowej ankiecie  oceniają jakość kultury organizacyjnej.

Zaplanowaliśmy dla Was spotkanie Q&A, na którym odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące konkursu. Zapraszamy w czwartek 14 lipca o godz. 15 na naszą platformę Zoom. Na wszelkie pytania odpowie również koordynatorka (zofia.rogala@humanites.pl).

 

Celem konkursu jest propagowanie najlepszych praktyk well-being i podnoszenie świadomości w zakresie zatrudnienia przyjaznego rodzinie (z uwzględnieniem aspektu wielopokoleniowości i związanej z tym polityki różnorodności), integracji ról zawodowych i prywatnych, dbałości o wielowymiarowy rozwój pracowników i miejsce pracy.

Każda z firm zakwalifikowanych do udziału w konkursie otrzyma indywidualny raport dotyczący wdrażanych przez nią rozwiązań wsparcia dobrostanu zatrudnionych osób, uwzględniający wyniki badania opinii pracowników. Zgłoszenie zajmuje nie więcej niż 5 minut! A kolejne etapy dopiero po wakacjach. Zapraszamy do rejestracji na stronie https://2godzinydlarodziny.pl/firma-przyjazna-rodzinie/ do 22.07.2022!

Idea Konkursu

Za sprawą upowszechnienia się pracy zdalnej i hybrydowej kultura pracy przechodzi dynamiczne zmiany. Wielu pracowników wskazywało w ankiecie konkursowej zalety tego rozwiązania takie jak: większa elastyczność, możliwość satysfakcjonujacego łączenia życia zawodowego z domowym. Wypowiedzi te potwierdziło przekrojowe badanie Humanites polskiego rynku pracy, w którym respondenci ocenili integrację pracy z życiem osobistym w 2022 roku lepiej niż w badaniu (z 2019 r.), przeprowadzonym przed pandemią. Praca zdalna i hybrydowa jednak niesie za sobą takie zjawiska jak: postępująca anonimowość w środowisku pracy, problemy z relacjami w zespole, który rzadko się spotyka w “realu” – to są nowe wyzwania dla Pracodawców.

Kluczowy wpływ na kulturę korporacyjną ma kadra zarządzająca: według przytaczanego wcześniej badania Humanites: tylko 20% pracowników widzi w swoim szefie wzór do naśladowania w kwestii harmonijnego łączenia ról zawodowych i prywatnych. Pracownicy nie czują też oparcia w przełożonych. Wsparcie emocjonalne ze strony zwierzchnika odczuwa zaledwie 32% kobiet i 39% mężczyzn. A to właśnie menadżer przekazuje wiedzę i kulturę nowym członkom zespołu, i to on powinien zauważyć, że ktoś przechodzi trudniejszy czas i zaoferować pomoc. Cechą wyróżniającą laureatów konkursu Firma Przyjazna Rodzinie/ Firma Przyjazna Człowiekowi 2021 jest wysoka jakość i spójność przywództwa. Pracownicy wskazywali ten atrybut w pytaniu otwartym doceniając u przełożonych: profesjonalizm, wyczucie biznesu i kulturę osobistą oraz umiejętne dobieranie ludzi do zespołu. Zatrudnieni dostrzegali, że chęć słuchania, niesienia pomocy, życzliwość i szacunek okazywane przez przełożonych są konsekwencją atmosfery i relacji, jakie panują w firmie na wszystkich jej szczeblach.

Pracodawcy dziś nie mogą pozwolić sobie na sprzeczne komunikaty oficjalne i nieoficjalne dotyczące polityki zatrudnienia w obiegu oficjalnym i nieoficjalnym. Dlatego kluczem, który przyjęło Jury, aby wyłonić laureatów Konkursu jest spójność strategii well-being nominowanych firm. Sposobem pozwalającym odróżnić firmy świetnie wyglądające tylko “na papierze” od tych, których działania realnie przekładają się na dobrostan pracowników i budowę kapitału społecznego w regionie jest kompleksowy proces oceny 360°, który jest rzadkością w tego typu projektach na rynku.

Dziś organizacje mają trudność z utrzymaniem zatrudnienia na stałym poziomie: mierzą się już nie tylko z rynkiem pracownika, lecz także tzw. “wielką rezygnacją”. Według wspomnianego badania: zmianę pracy w tym roku rozważa niemal 80% osób pracujących w toksycznych organizacjach. Wobec tych zjawisk Pracodawcy często stoją przed zadaniem zbudowania kultury dobrostanu niemal od zera, aby skutecznie walczyć o nowe talenty, zapewnić możliwość rozwoju, motywować, zatrzymać najbardziej doświadczonych pracowników w zespole. 

Mądra i długoterminowa strategia well-being powinna tworzyć przestrzeń, w której zatrudniony jest człowiek z uwzględnieniem wszystkich jego życiowych ról: zawodowych, rodzinnych i społecznych. Ludzie odnajdują w takim środowisku pracy poczucie sprawczości i sensu, a to przekłada się na ich zaangażowanie, motywację i lojalność. Za przykład takich polityk mogą służyć rozwiązania wprowadzane przez nagrodzone i wyróżnione w konkursie firmy: np. sześciogodzinny dzień pracy (Tradedoubler),  przyznawanie pracownikom dodatkowych 21 dni płatnego urlopu rodzicielskiego przez Santander Bank Polska, zadbanie o przedszkole pracownicze w budynku firmy (ERGO Hestia) czy warsztaty rodzicielskie dla pracowników (KGHM Polska Miedź). 

Zapraszamy do rejestracji do 22.07.2022: https://2godzinydlarodziny.pl/firma-przyjazna-rodzinie/

Regulamin oraz więcej informacji o konkursie: https://2godzinydlarodziny.pl/konkurs-firma-przyjazna-rodzinie-firma-przyjazna-czlowiekowi/

 

 

Partnerzy: Instytut Biznesu Rodzinnego (partner strategiczny), Fundacja Liderek Biznesu, Great Place to Work® Polska, Konfederacja Lewiatan, Stowarzyszenie LiderShe, Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką, THINKTANK – Centre for Dialogue and Analysis, Vital Voices Chapter Poland, money.pl.

Jury: Zofia Dzik (prezes Instytutu Humanites), Adrianna Lewandowska (prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego), Maciej Witucki (prezydent Konfederacji Lewiatan) oraz zespół ekspertów Instytutu Humanites – think&do-tanku systemowego rozwoju kapitału społecznego.

Kontakt:

Zofia Rogala: zofia.rogala@humanites.pl

Project Manager, Instytut Humanites

 

INFORMACJE DODATKOWE:

W ubiegłorocznej edycji konkursu wzięli udział pracodawcy z 8 różnych branż (najliczniej reprezentowany był sektor IT), zatrudniający łącznie ponad 44 tysiące osób.

Udział w konkursie jest darmowy dla małych firm i organizacji, które często nie mają możliwości pojawienia się w podobnych rankingach ze względu na wysokość opłaty wstępnej. Firmy duże i średnie dokonują symbolicznej opłaty solidarnościowej pokrywającej koszty organizacyjne projektu.

„FIRMA PRZYJAZNA RODZINIE/FIRMA PRZYJAZNA CZŁOWIEKOWI” to wyróżnienie nagradzające wielowymiarowe podejście biznesu do rozwoju społecznego. Środowisko pracy poprzez kształtowanie polityki zatrudnienia ma istotny wpływ społeczny na tworzony ekosystem, w którym funkcjonuje rodzina, człowiek. Humanites wprowadził w Polsce pojęcie „integracji ról zawodowych i prywatnych” jako alternatywa dla dotychczasowego pojęcia work-life balance (równowaga ról), które wprowadza pewną rywalizację tych ról, wskazując na fakt, że mamy jedno życie w różnych rolach i tworzenie kultury pracy w firmach powinno służyć temu jak najlepiej te role łączyć.

Instytut Humanites – Człowiek i Technologia od 2010 roku w systemowy sposób działa jako think&DO tank na rzecz zrównoważonego rozwoju, a kapitału społecznego, ujmując tematykę człowieczeństwa i technologii w szerokim kontekście obejmującym m.in. biznes, edukację, kulturę, media i rodzinę w oparciu o autorski model „Wioski” Rozwoju Ekosystemu Społecznego™ oraz Model Spójnego Przywództwa™. Jako jeden z pierwszych sygnalizował wpływ meta zjawisk, takich jak: kryzys więzi rodzinnych, samotność, infodemia czy algorytmizacja życia człowieka, na rozwój gospodarczy, motywację oraz zdrowie fizyczne i psychiczne ludzi. Promuje rozwój świadomego i wewnętrznie sterowalnego człowieka umiejącego sprostać wyzwaniom, które niesie technologiczna i społeczna rewolucja. Humanites jest inicjatorem m.in. pierwszej polskiej kampanii well-being: Dwie Godziny dla Rodziny, działa na rzecz systemowej zmiany przywództwa w edukacji w ramach Akademii Przywództwa Liderów Oświaty – pierwszego w Polsce programu rozwoju przywództwa w edukacji. Tworzy raporty i publikacje, m.in.: Odpowiedzialność Rodzinna Biznesu, Raport Dobrych Praktyk Pracodawców, Bariery i Trendy. Jest także twórcą Centrum Etyki Technologii i organizatorem  konferencji dla Liderów Biznesu: Spójne Przywództwo™. Człowiek i Technologia.