Raport Dobrych Praktyk Pracodawców 2023

JAK W DOBIE AI NAJLEPSI PRACODAWCY WYGRYWAJĄ WOJNĘ O TALENTY?

POBIERZ RAPORT

Zaledwie 28% pracowników dużych firm ma wysokie poczucie sensu w pracy – te dane płyną z najnowszej edycji Raportu Dobrych Praktyk #WELLBEING Instytutu Humanites – Człowiek i Technologia. W małych firmach ten wynik jest ponad dwukrotnie wyższy (64%). Znacznie częściej wysokie poczucie sensu deklarują osoby na stanowiskach kierowniczych (52%) niż pozostali pracownicy (32%).

Coraz więcej firm angażuje pracowników w tworzenie procesów i kultury organizacyjnej, sprzyjającej dobrostanowi. Firmy coraz częściej deklarują prowadzenie badań potrzeb i oczekiwań pracowników w zakresie łączenia przez nich pracy z życiem rodzinnym i prywatnym (85,7% vs 80% rok do roku). Wzrasta również poziom wsparcia psychologicznego ze strony pracodawców dla osób w trudnych sytuacjach życiowych (85,7% vs 70%).

Ukazała się właśnie trzecia edycja Raportu Dobrych Praktyk #WELLBEING. Raport zawiera podsumowanie danych zebranych w konkursie na Firmę Przyjazną Rodzinie/ Człowiekowi, w którym analizowana i oceniana jest strategia zatrudnienia najlepszych pracodawców.

W tym roku autorzy zwrócili uwagę na znaczenie poczucia sensu w pracy, który jest jednym z istotnych czynników zapobiegających depresji (średnio 37% pracowników odczuwa wysokie poczucie sensu w pracy, przy czym w małych firmach jest to 64%, a dużych tylko 28%). Poczucie sensu jest również jedną z kluczowych wartości wymienionych przez pracowników w ankiecie, obok takich kwestii, jak dobra atmosfera w zespole i kontakt z przełożonym, możliwość łączenia pracy z życiem prywatnym czy możliwość rozwoju i wpływu na decyzje w firmie.

Innym ważnym trendem jest wzrost liczby programów dedykowanych ojcom. Coraz więcej firm zbiera dane dotyczące osób uprawnionych do urlopu ojcowskiego (wzrost z 25% do 33%). Dwie trzecie firm zadeklarowało, że informuje i zachęca ojców do korzystania z tego świadczenia. To szczególnie ważne w kontekście zmian w prawie pracy związanych z wejściem w życie dyrektywy KE Work-life Balance, które wprowadzają m. in. 9 tygodni nieprzenoszalnego urlopu rodzicielskiego dla każdego z rodziców. Odnotować trzeba także dostrzeganie potencjału starszych pracowników, np. jako mentorów w międzypokoleniowych programach mentoringowych, które zyskują na popularności.

Raport zawiera wiele przykładów dobrych praktyk z powodzeniem wdrożonych w firmach różnych wielkości i branż oraz podsumowanie badania pracowników, dlatego może być inspiracją do podjęcia w firmie konkretnych działań w zakresie budowy dobrostanu pracowników i jej wpływu na ekosystem społeczny. Wśród wyróżnionych w raporcie praktyk znalazły się między innymi program szeroko zakrojonej profilaktyki onkologicznej w firmie produkcyjnej (frekwencja ponad 67%), skutecznie stworzona kultura feedbacku w trybie pracy zdalnej oraz angażujący program wolontariatu pracowniczego. Wiedza w tym zakresie staje się coraz bardziej potrzebna również ze względu na obowiązek raportowania go wprowadzony przez dyrektywę CSRD, który co roku będzie obejmował coraz szerszą grupę podmiotów. Będą one zobligowane do przedstawienia swoich działań w obszarze ESG, czyli środowiska naturalnego, społeczeństwo i ładu korporacyjnego (ang. Environmental, Social and Corporate Governance).

Zofia Dzik, impact inwestor, innowator, fundatorka Instytutu Humanites-Człowiek i Technologia, skomentowała raport słowami:

“Wysoki kapitał społeczny jest kluczowy dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Im bardziej transformacja technologiczna przyspiesza, tym większa będzie rywalizacja między firmami o talenty. Jednocześnie trudno nie zauważyć, że ludzie są dziś w złej kondycji psychicznej, doświadczając samotności, depresji. Brak zrozumienia i dostosowania wzajemnych potrzeb pracodawców i pracowników obserwowaliśmy w 2022 roku poprzez falę wielkiej rezygnacji czy zjawisko “quiet quitting”.

Raport Dobrych Praktyk Pracodawców powstał w oparciu o dane zebrane w zeszłorocznej edycji konkursu Firma Przyjazna Rodzinie/ Człowiekowi. W ankiecie wzięło udział 1330 pracowników firm z 13 branż.

Raport: https://www.humanites.pl/wp-content/uploads/2023/04/Raport-Dobrych-Praktyk-Pracodawcow-2023.pptx-1.pdf 

Strona Konkursu: https://2godzinydlarodziny.pl/konkurs-firma-przyjazna-rodzinie-firma-przyjazna-czlowiekowi

Kontakt:
Katarzyna Lorenz
Dyrektorka komunikacji i PR Instytutu Humanites
tel.: +48 505 017 957
mail: katarzyna.lorenz@humanites.pl

Partnerzy Konkursu

Partnerem strategicznym Konkursu jest Instytut Biznesu Rodzinnego.

Partnerami wspierającymi są: Fundacja Liderek Biznesu, Great Place to Work® Polska, Konfederacja Lewiatan, Stowarzyszenie LiderShe, Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką, THINKTANK – Centre for Dialogue and Analysis, Vital Voices Chapter Poland, Money.pl