Szczur

Skoczność i zwinność trenować można na różne sposoby. Jednym z nich był szczur.

Wymagania:

Dowolny płaski teren

Czas:

Dopóki nogi wytrzymają 🙂

Uczestnicy:

Od 3 do kilkunastu uczestników

Akcesoria:

Długa skakanka, lub dwie związane razem, może być też gruby sznur lub lina

Zasady gry:

Jeden z uczestników trzyma koniec skakanki nisko nad ziemią i kręci nią obracając się dookoła własnej osi. Pozostali uczestnicy stoją w kole i przeskakują przez skakankę. Kto nie przeskoczy, zastępuje osobę ze środka i przejmuje kręcenie skakanką.