Ostatnie dni na zgłoszenie firmy do udziału w akcji „Dwie Godziny dla Rodziny. Dwie Godziny dla Człowieka

Instytut Humanites zaprasza Pracodawców z Polski i zagranicy do udziału w 11 edycji akcji „Dwie Godziny dla Rodziny. Dwie Godziny dla Człowieka”

W ostatnich latach kampania ta rozwinęła się w Globalny Ruch Społeczny na Rzecz Bliskości: wzięło w niej udział 1,2 miliona pracowników z ponad 1100 firm w 18 krajach. W ogólnopolskich badaniach satysfakcji akcja wskazywana jest przez pracowników jako jeden z top 10 benefitów. Dotychczas Ambasadorami #2h4Family były znane osoby m.in. Profesor Jerzy Bralczyk, Roma Gąsiorowska, Andrzej Seweryn, Kamil Stoch, Stanisław Sojka, Zbigniew Wodecki.

Zgłoś swoja firmę lub organizację!

 
15 maja 2022 r., zgodnie misją #2h4Family, firmy włączające się w akcję będą zachęcać pracowników do spędzenia jakościowego czasu z bliskimi, najlepiej międzypokoleniowo: na dobrej rozmowie, wspominaniu, poznawaniu się. Te przysłowiowe „2 godziny” – mają służyć wzmocnieniu więzi, zbliżeniu ludzi w rodzinach, w środowisku pracy, w najbliższym społecznym otoczeniu. To czas dawania wsparcia i otrzymywania wsparcia.

Kolejny rok pandemii tylko uwypuklił problemy, które towarzyszą nam od jakiegoś czasu: życie w dużym tempie, kryzys więzi, skalę narastających przez lata depresji czy samotności. Wojna w Ukrainie jeszcze bardziej pogłębia obawy i napięcia. To wszystko ma wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne ludzi oraz na ich motywację do życia i pracy. Akcja „Dwie Godziny dla Rodziny” jest odpowiedzią na te zjawiska.

Biznes jest kluczową siłą pozytywnej zmiany społecznej. Dlatego tak ważne są mądre i długoterminowe strategie kultury dobrostanu w firmach, zakładające wielowymiarowe podejście do człowieka, uwzględniających jego potrzeby. Zatrudnianie człowieka a nie „tylko pracownika” i wspieranie go we wszystkich jego rolach życiowych: zawodowych, rodzinnych i prywatnych – to dziś konieczność. Taką politykę wdraża KGHM S.A., firma, która od lat bierze udział w akcji – Inwestycja w rozwój zawodowy oraz osobisty pracowników opłaca się. Satysfakcja w tych obszarach przekłada się na większą efektywność i zaangażowanie, a także mniejszą absencję chorobową. – powiedziała Magdalena Wróbel, Dyrektor Naczelny ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi w KGHM Polska Miedź S.A. KGHM od lat – Zależy nam, aby wspomagać dobrostan pracowników, wychodząc naprzeciw ich aktualnym problemom i potrzebom. Proponujemy szereg projektów na rzecz zdrowia fizycznego i psychicznego pracowników i ich rodzin. Dajemy również możliwość rozwoju kompetencji rodzicielskich oraz wzmacniania relacji rodzinnych.

Także badanie Humanites – „Well-Working. Odpowiedzialność Rodzinna Biznesu 2022” – adresowane do pracowników pokazało wyraźny związek pomiędzy wellbeing’iem w pracy, a nastawieniem pracowników: skupieniem, pracą z dużą intensywnością, kreatywnością, entuzjazmem. Respondenci tego badania skarżą się, że muszą przedkładać życie zawodowe nad prywatne – presję czuje aż 93% badanych. Z kolei aż 78% osób z toksycznych środowisk pracy rozważa odejście z firmy. To alarmujące dane, zwłaszcza w czasach gwałtownych i nieprzewidywalnych zmian, gdy niezwykle trudne staje się planowanie i zapewnienie niezmienności funkcjonowania firmy, także poprzez utrzymanie zatrudnienia na stałym poziomie i skuteczne motywowanie pracowników. – Niezależnie od tego jakie systemy motywacyjne funkcjonują w firmie – większość nieefektywności w pracy wynika z tego, że mamy różne wyzwania w domu. Poziom naszej energii życiowej i demotywacji wynika z tego jak się czujemy czy mamy poczucie sensu, czy nie, czy mamy siłę, żeby wstać z łóżka – powiedziała Zofia Dzik pomysłodawczyni akcji, Impact inwestor, Prezes Instytutu Humanites. Gdy rynek pracy zmaga się z takimi trendami jak „rynek pracownika”, czy „wielka rezygnacja”, integracja życia zawodowego i prywatnego zatrudnionych osób, dbanie o ich dobrostan są kluczowe. Bo szczęśliwy człowiek to zaangażowany pracownik.

PARTNERZY KAMPANII:
KGHM Polska Miedź S.A., KROSS S.A, Grupa Saint-Gobain Polska, Great Place to Work, Fundacja Liderek Biznesu, Hotel Bukovina, Lider SHE, ThinkTank, Wirtualna Polska, Reputation Managers

KONTAKT:
Katarzyna Lorenz – Dyrektor komunikacji i PR Instytutu Humanites.
e-mail: katarzyna.lorenz(at)humanites.pl tel.: +48 505 017 957

INFORMACJE DODATKOWE:
● W ramach akcji 2022 planowane są konkursy z nagrodami na najlepszą celebrację akcji w firmie i pomysł hasła do kolejnej edycji.

● Udział w akcji jest bezpłatny, Pracodawcy mogą skorzystać z gotowych materiałów do przeprowadzenia akcji w firmie: inspiracji, materiałów i grafik, które znajdują się na stronie internetowej: 2godzinydlarodziny.pl.

● Na potrzeby kampanii została stworzona specjalna edycja integracyjnej karty do gry ASKME. To rodzinna i zespołowa gra, która uczy współpracy, ciekawości, buduje relacje i wzmacnia więzi. Pytania z kart inspirują do rozmów i sprawiają, że uczestnicy poznają się lepiej: zarówno członkowie rodziny jak i koledzy z pracy.