Microsoft partnerem Akcji Dwie Godziny dla Rodziny

Firma to ludzie i żywy organizm, który ma swoje potrzeby, aspiracje, nadzieje, a także obawy, gorsze i lepsze dni. Wyniki biznesowe, zadania, cele, spotkania, wyzwania, procedury itd. To wszystko codzienność w naszej pracy. Niemniej jednak czynniki, które wpływają na nas i poziom tak zwanego zadowolenia, które w biznesowym języku nazywamy zaangażowaniem i motywacją do działania mogą być różnorakie, czasem prozaiczne. Niekiedy kluczowe znaczenie ma to jak ktoś nam podziękuje, doceni nas. Ogromne znaczenie ma też to jak się nam pracuje z szefem, jakie relacje mamy z kolegami i koleżankami, czy sobie ufamy i wspieramy się nawzajem.

Jest też sfera prywatna i kwestia tego jak skutecznie zarządzamy czasem, którego w dzisiejszym dynamicznym świecie jest coraz mniej. Czy udaje nam się godzić nasze życie zawodowe z życiem osobistym, bliskimi i czy znajdujemy tam miejsce na własne wewnętrzne potrzeby i pasje. Często gonimy zaplątani w machinę ustawionych za nas spotkań, nie do końca mając czas żeby wystawić głowę ponad zapełniony kalendarz i zastanowić się co jest nadrzędne i skąd czerpiemy energię. A tymczasem życie pędzi i nie pozostawia próżni. Każdy powinien sobie zadać pytanie, gdzie tkwi źródło jego czy jej energii i kultywować je z troską. Dla wielu z nas to rodzina dlatego „Dwie Godziny dla Rodziny” to ważny czas na chwilę zastanowienia i bycia z bliskimi.

W Microsoft wierzymy w to, że kultura pracy jest niezwykle ważnym elementem w realizacji strategii firmy. Dlatego też staramy się tworzyć środowisko pracy, w którym jest miejsce na uczenie się, próbowanie nowych sposobów działania, wyciąganie wniosków z porażek oraz wspólne świętowanie sukcesów. Chcemy, by nasi pracownicy działali jak jeden zespół na rzecz sukcesu naszych klientów. Tylko wtedy możemy rzeczywiście mieć realny wpływ na otoczenie. Życie zawodowe i prywatne coraz bardziej przenikają się, a równowaga między nimi ma istotne znaczenie dla wyników indywidualnych oraz całej organizacji. Dlatego też z przyjemnością angażujemy się w akcję „Dwie Godziny dla Rodziny”, żeby symbolicznie dać wyraz temu, że warto tworzyć kulturę pracy, która wspiera pracowników nie tylko w realizacji ich zadań biznesowych, ale też celów życiowych.