Jakich liderów potrzeba światu w obliczu rewolucji technologicznej i kryzysów cywilizacyjnych – panel

O tym, jakich liderów potrzeba światu w obliczu rewolucji cyfrowej i kryzysów cywilizacyjnych, dyskutowali podczas panelu „Walka o talenty i dobrostan pracowników w dobie AI” przedstawiciele biznesu korporacyjnego.

Wydarzenie było częścią pierwszej globalnej akcji wellbeing z Polski: Dwie Godziny dla Rodziny | dla Człowieka, którą od 2012 r. organizuje Instytut Humanites.

Zdjęcie na środku

Panel poprowadził dziennikarz, pisarz i autor podcastu #K3: Dariusz Bugalski. W rozmowie wzięli_ły udział: Anna Gott – Kędzierska, Menedżerka ds. Kultury Organizacyjnej w Orange Polska, Tomasz Kukulski, Prezes Bibby Financial Services Polska, Zofia Dzik, Prezes Instytutu Humanites, Bogusława Mazurek, People Experience Officer I HRBP CRIDO, Agnieszka Wojtyna President AIESEC Polska.

Odwiecznym wyzwaniem we wszelkich relacjach międzyludzkich jest pokusa, by je upraszczać z pozycji siły.

Odwiecznym wyzwaniem we wszelkich relacjach międzyludzkich jest pokusa, by je upraszczać z pozycji siły – przekonywał Tomasz Kukulski, prezes Bibby Financial Services. Jego zdaniem we współczesnych społeczeństwach istnieje rozdźwięk między powszechnie deklarowanym ideałem wolności a sferami usankcjonowanej przemocy, rozkazu i posłuszeństwa. Jest to widoczne m.in. w takich obszarach, jak wojsko czy polityka, ale także w biznesie, gdzie obowiązuje hierarchiczność.

Tymczasem budowanie organizacji nie na ślepym posłuchu, lecz na sile przekonywania jest znacznie bliższe modelowi wspólnoty działającej z poszanowaniem wolności. Kłopot w tym, że takie podejście jest znacznie trudniejsze do realizacji, zaś kluczową rolę odgrywa w nim hierarchia wartości.

Zdjęcie na środku

Największym wyzwaniem dla liderów jest dziś godzenie sprzeczności. Świat to bowiem współzależność różnych perspektyw

Wspólne wartości to warunek podstawowy spójnych zespołów – wyjaśniała Zofia Dzik, prezes Instytutu Humanites i inicjatorka akcji Dwie Godziny dla Rodziny | dla Człowieka. Niestety, w realnym świecie wartości, które wyznajemy, nie zawsze są takie same. Nie chodzi jednak o to, byśmy byli identyczni. Po prostu pewne wartości, które wszyscy podzielają, są niezbędne, aby określić pole wolności. To dzięki nim możliwe jest zaistnienie umowy społecznej, która właśnie gwarantuje różnorodność. Dlatego największym wyzwaniem dla liderów jest dziś godzenie sprzeczności. Świat to bowiem współzależność różnych perspektyw.

Technologia ma wspierać pracowników, a nie ich zastępować.

Zdjęcie na środku

Być może w przyszłości liderzy w ogóle staną się zbędni, a zamiast hierarchii zespoły będą się organizować wedle kompetencji – zastanawiała się Anna Gott-Kędzierska z Orange Polska. Na pewno dobrym krokiem w kierunku większego upodmiotawiania pracowników jest dbałość o jasną prezentację strategii organizacji i podkreślenie, że technologia ma wspierać pracowników, a nie ich zastępować – argumentowała.

Systemowe podejście do problemu pozwala zmapować kompetencje poszczególnych pracowników i wskazać każdemu indywidualne zoptymalizowane ścieżki rozwoju.

Miejsce liderów zarządzających zajmą liderzy wspierający. Przywódców zastąpią mentorzy.

Liderzy nie znikną, ale zmieni się ich rola – precyzowała Bogusława Mazurek z Crido. Miejsce liderów zarządzających zajmą liderzy wspierający. Przywódców zastąpią mentorzy. Jest to szczególnie ważne w relacjach z młodymi pracownikami, z których wielu próbuje chować się za technologią. Ta technologiczna biegłość często skrywa jednak poczucie niepewności. Mentor ma właśnie wydobyć to, co najlepsze, z młodszych koleżanek i kolegów, a jednocześnie służyć im pomocą i doświadczeniem.

Zdjęcie po lewej stronie

Ludzie z młodszych roczników mają skłonność do chowania się za technologiami.

Ludzie z młodszych roczników bardzo cenią dziś indywidualność, jednak zarazem mają skłonność do chowania się za technologiami, którymi posługują się z niezrównaną biegłością – wyjaśniała Agnieszka Wojtyna, prezeska AIESEC Polska. Dlatego ważne jest, by liderzy cechowali się elastycznością i umieli dostosować swój styl do indywidualnych potrzeb pracowników.

Nie chodzi o to, żeby raz w roku zwolnić ludzi wcześniej do domu. Rzecz w tym, by dostrzec, że pracownik jest człowiekiem, który funkcjonuje także w relacjach pozazawodowych.

W obszarze przywództwa nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania – zwracała uwagę Zofia Dzik i podkreślała, że zawarte w nazwie akcji dwie godziny to symbol. Nie chodzi o to, żeby raz w roku zwolnić ludzi wcześniej do domu. Rzecz w tym, by dostrzec, że pracownik jest człowiekiem, który funkcjonuje także w relacjach pozazawodowych. Dlatego też akcja Dwie Godziny dla Rodziny | Człowieka nie mówi o work-life balance, ale o integracji pracy i życia prywatnego poprzez wspólne wartości i poszanowanie pozazawodowych ról pracowników. To podstawa Spójnego Przywództwa – zintegrowanego modelu myślenia o organizacji, którą od ponad 12 lat rozwijam w Instytucie Humanites.

Partnerem wydarzenia jest Fundacja CRIDO

Partnerzy Kampanii w roku 2023:

KROSS S.A., Bibby Financial Services, CERRAD sp. z o.o., Great Place to Work, Fundacja Liderek Biznesu, Librus, Lider SHE, ThinkTank, Reputation Managers, Wirtualna Polska

 

Organizator Akcji 2h4family 2h4human:
Instytut Humanites – Człowiek i Technologia jest Think&Do Tankiem, który od 2010 roku działa na rzecz zrównoważonego rozwoju kapitału społecznego. Misją Instytutu Humanites jest świadomy, szczęśliwy, otwarty poznawczo, proaktywny i wrażliwy społecznie człowiek.

Chcesz wziąć udział w akcji wellbeing dla firm i organizacji?

Zapraszamy do kontaktu firmy zainteresowane przystąpieniem do akcji Dwie Godziny dla Rodziny/Człowieka:

katarzyna.lorenz(at)humanites.pl
+48 505 017 957

Do uslyszenia!

 

Zdjęcie na środku