Instytut Humanites – organizator kampanii 2h4family/4human

Instytut Humanites – Człowiek i Technologia to think&DO tank, który działa w systemowy sposób od roku 2010 na rzecz zrównoważonego rozwoju, a w szczególności rozwoju kapitału społecznego.

Łączy tematykę człowieczeństwa i technologii w szerokim kontekście społecznym obejmującym m.in. biznes, edukację, kulturę, media i rodzinę w oparciu o autorskie modele Zofii Dzik, m.in.: Model Spójnego Przywództwa™ i „Wioski” Rozwoju Ekosystemu Społecznego™.

Ufundowany przez Zofię Dzik think&Do tank wyprzedzając trendy jako jeden z pierwszych zabierał niezależny głos w sprawie globalnych meta zjawisk, takich jak: samotność, kryzys więzi rodzinnych, infodemia, algorytmizacja życia. Obserwował i badał ich wpływ na długoterminowy rozwój gospodarczy, motywację, poczucie sensu oraz zdrowie fizyczne i psychiczne ludzi. Instytut promuje od kilkunastu lat rozwój świadomego i wewnętrznie sterowalnego człowieka umiejącego sprostać wyzwaniom przyszłości, które niesie technologiczna i społeczna rewolucja.

Humanites łącząc trendy humanizmu i nowych technologii rozpoczął w Polsce dyskusję na temat wartości na jakich chcemy budować świat dla przyszłych pokoleń oraz istoty człowieka – jak jej nie zgubić i jak stawiać granice w stechnicyzowanym świecie przemian, w którym doświadczmy m.in. rozwoju AI, rozwiązań brain machine integration. W 2021 roku powołał do życia Centrum Etyki Technologii, międzynarodowy think-tank na rzecz innowacji przyjaznych człowiekowi i światu.

Humanites od ponad dekady wspiera budowanie wysokiej kultury zarządzania, gdzie biznes realizuje swoje cele, a ludzie odnajdują poczucie sensu. Dlatego co rok organizuje kampanię „Dwie Godziny dla Rodziny” – Dwie Godziny dla Człowieka adresowaną do pracodawców: na rzecz przeciwdziałania samotności, dbania o więzi i relacje w środowisku pracy i rodzinach pracowników. Ruch 2h4family/4human to dziś Wielka Społeczna Zmiana kultury pracy i stylu życia na arenie międzynarodowej: w akcji wzięli udział pracodawcy z 59 krajów świata.

 

Budowanie zrównoważonej kultury zarządzania Instytut Humanites realizuje także poprzez Konkurs Firma Przyjazna Rodzinie / Firma Przyjazna Człowiekowi (Family & Human Wellbeing Humanites AWARD) to projekt nagradzający pracodawców, za strategiczne i systemowe budowanie mądrych polityk wellbeing, które uwzględniają zawodowe i prywatne role pracowników.

Instytut Humanites działa również na rzecz rozwoju kluczowych kompetencji dzieci i młodzieży poprzez systemową zmianę w zakresie przywództwa w edukacji. Akademia Przywództwa Liderów Oświaty (APLO) to stworzony w Humanites pierwszy w Polsce Program rozwoju przywództwa w edukacji. Akademia przez 14 rocznych edycji wykształciła ponad 700 absolwentów, dyrektorów szkół z całej Polski, jej wpływ społeczny można mierzyć na ponad 1,5 mln. dzieci i młodzieży. APLO to też największy w Polsce program mentoringowy pomiędzy światem biznesu a edukacją, z Akademią współpracuje dziś ponad 500 mentorów z najwyższej kadry zarządzającej z biznesu.

Instytut wdraża w biznesie ideę Spójnego Przywództwa™, opartą na wielowymiarowym rozwoju lidera i jego zespołu, organizując coroczne konferencje dla Liderów Biznesu: Spójne Przywództwo™. Człowiek i Technologia.

Humanites prowadzi także działalność badawczą: obserwuje i analizuje trendy, realizuje badania, m.in. Międzynarodowe badanie i Raport „Well-Working, Odpowiedzialność Rodzinna Biznesu”, „WELLBEING – Raport Dobre Praktyki Pracodawców”, „Bariery i Trendy. Transformacja technologiczna firm w Polsce” Kompleksowe badanie uwzględniające perspektywy kadry zarządzającej firm prywatnych oraz spółek Skarbu Państwa a także perspektywę pracowników, konsumentów.

 

Więcej informacji humanites.pl

Dołącz do naszych Partnerów!
Skontaktuj się z nami:
katarzyna.lorenz(at)humanites.pl