Globalny biznes przyłącza się do Akcji z Polski!

Czy można z Polski eksportować globalnie innowację społeczną?

Kampania z Polski „Dwie Godziny dla Rodziny/Człowieka” (#2h4family/4human) podbiła świat! Zaangażowały się już firmy z 59 krajów. To oznacza, że pierwsza polska kampania wellbeing adresowana do pracodawców jest już celebrowana w co trzecim państwie na świecie. Pomysłodawcą i organizatorem projektu, który o ponad dekadę wyprzedził trendy #HumanEconomy i #ESG jest Instytut Humanites.

Można powiedzieć, że polska kampania, w której biorą udział miliony pracowników wraz z rodzinami stała się Globalnym Ruchem Społecznym na rzecz Bliskości.

Akcja „Dwie Godziny dla Rodziny/dla Człowieka” od ponad 11 lat promuje potrzebę zmiany kultury pracy i stylu życia, wspiera rozwój zdrowego społeczeństwa oraz społecznych kompetencji kluczowych z punktu widzenia rewolucji technologicznej.

Okazuje się, że projekt Instytutu Humanites wpisuje się znakomicie w nowe regulacje i standardy sustainability – ESG oraz #HumanEconomy. Polska innowacja wyprzedziła globalne trendy. Od 1 stycznia 2023 r. wchodzi w życie dyrektywa, która nakłada obowiązek raportowania zagadnień ESG na wszystkie spółki zatrudniające ponad 250 osób. W większości firm, środkowy komponent „S” (social), dotyczący wpływu społecznego jest najmniej przemyślanym i najtrudniejszym do zaraportowania elementem. Przedsiębiorcy, dbając o employer branding, musi na nowo przemyśleć swoje strategie zatrudnienia i bardziej holistycznie spojrzeć na człowieka.

15 września w Trend House – Impact Club w Warszawie odbyła się Konferencja Prasowa „Światowy biznes przyłącza się do akcji z Polski” – uroczyste podsumowanie tegorocznego wyniku kampanii. Jej inicjatorka: Zofia Dzik, Prezes Instytutu Humanites, Impact Inwestorka opowiedziała o początkach i skalowaniu tej systemowej idei. W gronie uczestników i Partnerów akcji: właścicieli firm, kadry zarządzającej toczyła się dyskusja na temat trendów oraz współczesnego podejścia biznesu do budowania kapitału społecznego i zdrowego społeczeństwa.

Biznes mierzy się nadal ze skutkami zmian na rynku pracy wynikających z ostatnich ogólnoświatowych wydarzeń społeczno-gospodarczych. Ale to problemy kadrowe stają się największym wyzwaniem dla pracodawców na całym świecie. Rynek pracy doświadcza fali „wielkiej rezygnacji” (wg. Instytutu Gallupa). Z kolei, blisko 80% osób pracujących w toksycznych środowiskach pracy rozważa odejście z firmy (wg. raportu Humanites – “Well Working 2022”). Ciągle też bardzo nisko oceniany jest kluczowy obszar, czyli jakość przywództwa w firmach. Tylko 20% pracowników widzi w swoich przełożonych model do naśladowania. Przekłada się to na zdolności kognitywne, poziom absencji, koszty opieki zdrowotnej oraz spadek motywacji i zaangażowania w pracę oraz życie rodzinne i społeczne pracowników. W 2020 r. według danych ZUS o 21,3% wzrosła liczba zaświadczeń wystawionych z powodu depresji.

Tymczasem o sukcesie firmy, jej innowacyjności i konkurencyjności w pierwszej kolejności decyduje zaangażowanie i kreatywność jej pracowników.

Motywacja wewnętrzna jest o 54% wyższa wśród osób o wysokim (vs niskim) poziomie dobrostanu w pracy. To ważne, bo to właśnie wewnętrzna motywacja jest związana z celem i chęcią osiągnięcia dobrych rezultatów poprzez zdobywanie doświadczenia i rozwój osobisty. Firmy angażujące się w Akcję dostrzegają wagę mądrego łączenia, integrowania ról zawodowych i prywatnych (w opozycji do work-life balance),]. Dlatego inspirują swoich pracowników do jakościowego spędzania czasu z bliskimi, do uważności relacji i ciekawości drugiego człowieka wokół corocznie wybieranego motywu przewodniego. Elementem „Dwie godziny dla Rodziny/Człowieka” jest także symboliczne skrócenie czasu pracy o dwie godziny w okolicach 15 maja, czyli Międzynarodowego Dnia Rodzin (Uchwała ONZ 1993r.).

Wysoki kapitał społeczny jest kluczowy dla rozwoju innowacyjnej gospodarki w dobie technologicznej rewolucji. Jednocześnie coraz więcej osób doświadcza samotności, depresji. Dlatego Instytut Humanites w 2012 podjął działania, aby wprowadzić temat rodziny do środowiska biznesu wyprzedzając obecne trendy wellbeing. Zaproponowany przez Humanites Model „Wioski” Rozwoju Ekosystemu Społecznego łamał silosowe podejście i mocno zakorzeniony paradygmat, że rodzina i praca to odrębne światy, mówi Zofia Dzik impact inwestor i prezes zarządu Instytutu Humanites.

Jednocześnie, jak pokazuje także wiele badań zadowolenie z życia prywatnego bezpośrednio przekłada się na zdrowie, kompetencje społeczne oraz efektywność w pracy i odwrotnie – wysoka jakość kultury pracy przekłada się na poczucie dobrostanu u ludzi oraz energię z jaką wracają do domu, do swoich bliskich. Cieszymy się, że holistyczny Model Wioski staje się obecnie podstawą budowy strategii zrównoważonego rozwoju zarówno dla firm, jak i całych regionów, dodaje Katarzyna Lorenz, dyrektorka ds. komunikacji Instytutu Humanites, bezpośrednio odpowiedzialna za realizację Kampanii.

W takim tonie wypowiadają się przedstawiciele firm, biorących udział w akcji na szeroką skalę.

Pracownicy to filar naszej strategii. Zaangażowanie załogi, sprawne przywództwo i przekonanie, że cele strategiczne są osiągalne i warte wysiłku przekłada się na wysokie wyniki produkcyjne i finansowe. – mówi Marcin Chludziński, prezes Zarządu KGHMDlatego jako pracodawca słuchamy pracowników i tworzymy środowisko, w którym szanuje się ludzi…

Pracodawcy dostrzegali prostotę akcji i jej znaczenie w wyrwaniu ludzi z rutyny codziennego dnia i stworzenia przestrzeni na refleksję. Tak o Akcji mówi Janusz Żebrowski – wieloletni prezes, a obecnie przewodniczący Rady Nadzorczej K2 S.A., które jest uczestnikiem od pierwszej edycji:

Bądźmy ze sobą szczerzy. Przy zwariowanym tempie i konkurencyjnych warunkach w jakich praktycznie wszyscy obecnie funkcjonujemy nie myślimy za często o naszych rodzinach. Dajmy te 2 godziny jako symbol i czas na refleksję.

Podobną filozofią kieruje się Alexander Mann Solution, które po kilku latach doskonałych doświadczeń z Kampanią 2h4family w Polsce, zdecydowało się rozszerzyć jej zasięg i zaprosić do udziału wszystkich pracowników na całym świecie, co przełożyło się łącznie na blisko 9 tysięcy uczestników z 55 krajów!

Niezmiernie się cieszymy, że w 2022 zarząd firmy zadecydował o rozszerzeniu tegorocznej kampanii na wszystkie kraje, tak żeby cała społeczność AMS miała możliwość spędzenia wspólnego czasu ze swoimi bliskimi i dbania o relacje, które niewątpliwie jeśli odpowiednio pielęgnowane są motorem i siłą do pracy i szczęśliwego życia zarówno w pracy jak i poza nią, mówi Bridget Goona, AMS Managing Director People and Culture.

Akcję #2h4family/4human na przestrzeni lat wsparło wiele znakomitych osobistości, dzieląc się swoimi sposobami na budowanie silnych więzi , m. in. Andrzej Seweryn, Roma Gąsiorowska, Zbigniew Wodecki czy Kamil Stoch. To właśnie głosy postaci ze świata kultury, sportu odegrały bardzo ważną rolę w rozpowszechnianiu idei intencjonalnego budowania więzi. W ten sposób kampania Dwie Godziny Dla Rodziny/Człowieka połączyła światy, które na co dzień są sztucznie podzielone: Biznesu, Rodziny oraz Kultury i Mediów.

Kampania Instytutu Humanites #2h4Family/4Human wpisuje się w nowe regulacje i standardy sustainability i potwierdza, że jako Polacy możemy z sukcesem eksportować innowacje społeczne na cały świat. Mamy nadzieję, że w kolejnych latach przyłączy się do niej jeszcze więcej pracodawców z Polski i z zagranicy, a 15 maja będzie dniem wspólnego świętowania i budowania silnych więzi.

Partnerzy Konferencji Prasowej:

Trend House – Impact Club Warsaw
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
Mindframe – Studio Filmowe
Storck
Reputation Managers

 

Raporty Instytutu Humanites:
https://pulsmedycyny.pl/zus-w-2020-r-o-213-proc-wzrosla-liczba-zaswiadczen-wystawionych-z-powodu-depresji-1114543
https://www.humanites.pl/wp-content/uploads/2022/03/Raport-Well-Working-2022.pdf