Zofia Dzik o generacji „Z” wchodzącej na rynek pracy

Coraz bardziej wymagające pokolenia na rynku pracy…

Różnorodność pokoleniowa jest faktem, przed pracodawcami stoi wyzwanie: jak nauczyć ludzi komunikacji w zespołach międzypokoleniowych. Z czym z kolei zmagają się młodzi uczestnicy rynku pracy? Jakie mają oczekiwania wobec Pracodawcy? 

W instytucie Humanites od ponad dekady obserwujemy ogólnoświatowe trendy społeczne, wspieramy biznes tworząc projekty odpowiadające potrzebom rynku pracy. Dziś obserwujemy walkę o talenty, z drugiej strony spadek zaangażowania pracowników, któremu towarzyszą: stres, wypalenie zawodowe, także trudności w łączeniu ról zawodowych i prywatnych. Dlatego inspirujemy firmy ​​do tworzenia strategii dobrostanu, proponujemy gotowe rozwiązania do implementacji w biznesie.

“Pracodawcy nie mają do końca wyboru – muszą zaakceptować zmiany na rynku pracy i uwzględnić potrzeby młodego pokolenia, które nie chce żyć i pracować tak jak ich rodzice”
– powiedziała Zofia Dzik, CEO Instytutu Humanites, na łamach Rzeczpospolitej.

Zapraszamy do artykułu Anity Błaszczak: “Na rynek pracy wchodzą coraz bardziej wymagające pokolenia” na łamach w Rzeczpospolita.pl: TU

Instytut Humanites zabrał też głos w debacie na temat “pokolenia Z” na Uniwersytecie Warszawskim.
W dyskusji ” „Dlaczego studenci nie chcą być liderami?””z ramienia Humanites wzięła udział Prezes Fundacji, Impact Inwestor Zofia Dzik. Spotkanie było komentarzem do najnowszego raportu Inkubatora Uniwersytetu Warszawskiego: „Studiując w świecie niepewnego jutra: perspektywy, sprzeczność, wizje przyszłości”.

Zapraszamy do zapoznania się z tym badaniem: TU