Do jakiej pracy chce się wracać

W Humanites zajmujemy się sprawami ważnymi dla człowieka: relacjami, rozwojem, edukacją, dobrostanem, przywództwem, odpowiedzialnością. Wszystko to odnajdujemy w ważnym aspekcie naszego dorosłego życia – pracy.

Temat pracy jest obecny w realizowanych przez nas projektach: Akademii Przywództwa Liderów Oświaty, Akcji i Kampanii Społecznej Dwie Godziny dla Rodziny / Dwie Godziny dla Człowieka, Konferencji Spójne Przywództwo. Jednak projektem najmocniej związanym z pracą jest Konkurs Firma Przyjazna Rodzinie / Firma Przyjazna Człowiekowi. Konkurs powstał po to, by przypominać pracodawcom o potrzebach swoich pracowników, pomagać im dostrzegać obszary, które można poprawić, tak by praca była satysfakcją i dumą. Liczne badania, w tym zrealizowany przez nas Raport Dobrych Praktyk, oraz Badanie “Well-working. Corporate Family Responsibility” potwierdzają, że zadbany pracownik jest nie tylko szczęśliwszy, ale też bardziej skuteczny, kreatywny, zaangażowany i wytrwały. Rzeczywiste zmiany w tej kwestii są zatem korzystne dla wszystkich.

Poczucie sensu w pracy 

Konkurs oprócz praktycznego wymiaru dla pracodawców i pracowników, to okazja do refleksji i dyskusji nad tym co jest dla nas ważne w pracy. Co nam odpowiada, a czego nie możemy akceptować. Perspektywą, którą poruszymy tym razem będzie perspektywa pracownika. 

Zdjęcie po lewej stronie

Choć zdarzają się osoby, które zawsze pracowały na swoje konto, to bardzo wielu z nas ma doświadczenie pracy dla kogoś. Wybieramy takie rozwiązanie, bo daje nam to możliwość stabilnych zarobków, zdobycia doświadczenia w konkretnej branży, wyrobienia sobie kontaktów czy rozwoju swoich umiejętności i kompetencji. Nie bez znaczenia jest fakt dołączenia do istniejącego już zespołu, który może dać wsparcie, uwagę, zaufanie i nowe możliwości. Pracując dla innych poznajemy lepiej nas samych.

Perspektywą pracy dla kogoś w podziale na doświadczenia dobre i niedobre, anonimowo podzieliliśmy się w ramach zespołu pracowników Instytutu Humanites. Odpowiedzi było bardzo wiele – od bardzo pozytywnych i budujących, po te pełne żalu i frustracji.

Z naszych doświadczeń przebija to że:

 

„Ważne jest dla nas to z kim pracujemy”

Nasze środowisko pracy składa się w dużej mierze z osób, z którymi pracujemy. To jak odnajdujemy się w zespole, jak jesteśmy traktowani i czy mamy z kim pogadać jest dla nas bardzo ważne. Z perspektywy czasu doceniamy pracowe integracje pozwalające lepiej się poznać, atmosferę współpracy i działanie „do jednej bramki”. Ważny jest też luz i chwile na żarty, czy to, że we wprowadzaniu nowych pracowników w tym nas, zaangażowany i wspierający był cały zespół.

Mamy też trudne doświadczenia związane z tym z kim pracowaliśmy. Byliśmy zastraszani i manipulowani oraz celowo utrudniano nam funkcjonowanie w pracy.

 

„Dobry przełożony powoduje, że pracuje nam się lepiej”

Nasz dobrostan w pracy zależy w dużej mierze od tego kto jest naszym przełożonym/ną. To tą osobę obserwujemy i dużo się od niej uczymy. Także od niej zależy czy i jak odnajdziemy się w zespole. Ważne jest dla nas to, by przełożony lub przełożona szczerze się nami interesował/a, szanował/a i wspierał/a gdy jest taka potrzeba. Chcemy żeby nasi liderzy wspierali nasz rozwój, także finansowo (poprzez inwestycję w różne kursy i szkolenia), wspierali realizację zadań i byli otwarci na konsultację naszych obowiązków i projektów. Pamiętamy drobne gesty ze strony naszych przełożonych, a wspomnienia o nich wywołują nasz szczery uśmiech, czasami nawet po latach. Nasi przełożeni są dla nas punktem odniesienia, ich otwartość na pomoc innym, na przykład poprzez zatrudnianie osób niepełnosprawnych, powoduje, że śmielej wspieramy potrzebujących.

Mamy także trudne doświadczenia z naszymi szefami i szefowymi. Pracowaliśmy w miejscach gdzie zasady awansu były niejasne, zarządzano poprzez budowanie konfliktu wewnątrz firmy, gdzie nie szanowało się naszego czasu wolnego. Chcemy żeby ufano nam w pracy i nie kontrolowano nadmiernie naszych efektów. Chcemy lidera, który będzie wobec nas lojalny i obroni nas w razie potrzeby. Nie zgadzamy się na manipulowanie nami i próby łamania naszej lojalności wobec bezpośrednich przełożonych.

 

„Dobra komunikacja jest mega ważna”

Krótkie, efektywne spotkania, klarowne przekazywanie zadań i komunikowanie oczekiwań oraz wewnętrzny newsletter pozwalały nam dobrze się odnaleźć w środowisku pracy i zrozumieć co dzieje się w firmie. Z drugiej strony, słaba komunikacja, niski przepływ informacji, czy niespójność w przekazywaniu nam zadań przez managerów różnych poziomów powodował, że praca była trudniejsza, czasochłonna i okupiona większym stresem.

 

„Potrzebujemy wolności i chcemy żeby nam ufano”

Chcemy, żeby w pracy nam ufano, a efekty naszej pracy oceniano w sposób rzeczowy i na podstawie realistycznych założeń. Taką propozycją jest ocena naszej pracy w postaci konkretnych mierników realizacji projektu, zamiast oczekiwania codziennych raportów i niemożliwej do osiągnięcia efektywności.

 

„Chcemy się rozwijać”

Zdajemy sobie sprawę, że praca bywa powtarzalna i nie zawsze ekscytująca. Ważne jest jednak dla nas, przynajmniej raz na jakiś czas, zrobić coś nowego, twórczego. Rozwój to także wspieranie naszych działań w ramach wolontariatu pracowniczego, który zachęca do aktywności prospołecznej po pracy, albo dofinansowania naszych pasji np. wyjść do teatru czy kina.

 

„Doceniamy wsparcie udzielane nam w trudniejszej sytuacji”

Każdy z nas przechodzi przez trudniejsze okresy, dlatego doceniamy przełożonych i miejsca pracy, gdzie uwzględnia się naszą sytuację życiową i wspiera kiedy tego potrzebujemy. W naszych miejscach pracy odbywało się to m.in. poprzez opłacenie wizyt u specjalisty (dbanie o zdrowie psychiczne, badania, rehabilitacja), pakietu medycznego czy zakupu okularów. Ważne by proponowane przez nasze miejsca pracy rozwiązania były adekwatne do problemów, tak żeby rzeczywiście mogły nas wesprzeć.

 

“Fajnie gdy w pracy jest wygodnie i domowo”

Chcemy, żeby nasze miejsce pracy sprzyjało efektywności i dobremu samopoczuciu. Doceniamy możliwość przyjścia do pracy z psem, bezpieczne miejsce na zostawienie roweru czy oddzielny prysznic dla kobiet i mężczyzn.

 

„Chcemy godnie zarabiać”

Pracujemy przede wszystkim dlatego, żeby mieć się za co utrzymać i móc realizować nasz pomysł na życie. Doceniamy: otwartość naszych pracodawców co do kwestii wynagrodzenia i podwyżek, premie za dobre wyniki, dodatki za pracę w święta, weekendy i po godzinach. Wśród naszych doświadczeń są takie, które musimy uznać za złe i krzywdzące: częste nadgodziny, niepłacenie za ponad miarowy wymiar pracy, omijanie tematu kiedy zostaną wypłacone pieniądze, przelewanie wypłat w ratach (co nie zostało wcześniej ustalone), puste komplementowanie, które nie ma żadnego przełożenia na awans czy podwyżkę, czy nie podpisywanie umowy na początku współpracy.

 

Zapraszamy do dyskusji o Waszych doświadczeniach w roli pracowników w miejscu pracy, ze znajomymi i z Waszymi bliskimi.

A co z perspektywą pracodawcy? Przecież to też ważny temat.

Planujemy poruszyć go w przyszłości. Do tego by dyskusja była jak najbardziej merytoryczna potrzebujemy jednak Waszej pomocy. Jeżeli macie doświadczenia dyrektorskie, managerskie lub zatrudnialiście pracowników jako przedsiębiorcy, to podzielcie się Waszą perspektywą poprzez anonimowy formularz. Na podstawie Waszych wypowiedzi powstanie kolejny wpis. Na Wasze historie czekamy do 22.09.

LINK: Dobrostan z perspektywy przełożonego

 

Dziękujemy za uwagę i za wypełnienie kwestionariusza pracodawcy przez firmy zgłoszone do udziału w Konkursie Firma Przyjazna Rodzinie / Firma Przyjazna Człowiekowi. Przypominamy, że na Wasze odpowiedzi czekamy do 15 września.

 

Pozdrawiamy Was gorąco,
Zespół Humanites