Badanie integracji życia zawodowego i prywatnego – jak oceniasz swoje?

Zapraszamy do krótkiego badania. Kto nie ma czasem przemyśleń na temat swojej równowagi w życiu? Jak się dziś oceniasz w tym zakresie? A jak radzą sobie z tym inni? A jak oceniliby to Twoi pracownicy? Wiele ciekawych, intrygujących pytań – dających do myślenia oraz indywidualny raport po wypełnieniu w pełni anonimowej ankiety bez potrzeby podawania maila! Raport dający również perspektywę na kulturę Twojej firmy. Pytania dostępne po polsku i po angielsku. Tylko max 10 minut!

LINK DO BADANIA

Projekt jest częścią działań społecznych Fundacji Humanites we współpracy z IESE Business School, wokół Akcji Dwie Godziny dla Rodziny i integrowania ról zawodowych i prywatnych w myśl naszego motta, że mamy jedno życie w różnych rolach! Wypełnij ANKIETĘ

W badaniu przeprowadzonym w 2017 r. „Defining success”, Global Research Results Accenture, 56% ankietowanych zdefiniowało sukces jako możliwość utrzymania równowagi między życiem zawodowym i prywatnym. W tym samym badaniu 52% respondentów przyznało, że odrzuciło ofertę pracy ze względu na obawy, że zaburzy ona ich work-life balans.