PKN Orlen Partnerem Akcji Dwie Godziny dla Rodziny

PKN ORLEN od wielu lat dba o pracowników i ich najbliższych, wspierając i podkreślając ważną rolę rodziny w życiu każdego człowieka. Podejmujemy szereg działań, które mają na celu wsparcie osób aktywnych zawodowo w godzeniu obowiązków służbowych z życiem osobistym.  Skrócenie czasu pracy 15 maja o dwie godziny, to symboliczny gest pracodawców, mający na celu zwrócenie uwagi na doniosłość roli rodziny poprzez możliwość poświęcenia rodzinie należnej uwagi oraz dbania o jej potrzeby. Gry i zabawy pokoleniowe, będące przewodnim hasłem tegorocznej akcji, mogą być świetną okazją do kultywowania tradycyjnych wartości oraz międzypokoleniowej wymiany myśli, doświadczeń i wiedzy podkreśla Wioletta Kandziak, Dyrektor Wykonawczy ds. Kadr PKN ORLEN.