UWAGA WYNIKI KONKURSU – REALIZACJA EDYCJI 2021 2H4FAMILY

Dla Instytutu Humanites, jako inicjatora globalnego ruchu na rzecz bliskości Dwie Godziny dla Rodziny, konkurs na realizację to dużo więcej niż sama informacja zwrotna. Traktujemy konkurs jako bazę wiedzy o budowaniu kultury dobrostanu w takim miejscu pracy, gdzie biznes osiąga swoje cele, a ludzie odnajdują poczucie sensu.
 
Swój udział w kampanii firmy często zaczynają od pierwszego poziomu polegającego na jednorazowym skróceniu czasu pracy o 2 godziny. To symboliczne działanie mające prowadzić do głębszej przemiany w relacjach pracodawców z pracownikami. Kolejny poziom zakłada wdrożenie wartości i rozwiązań przyjaznych rodzinie w całej organizacji, we współpracy z różnymi działami. Ukoronowaniem kampanii jest głęboka zmiana kultury organizacyjnej, w której podejście prorodzinne staje się trwałym elementem filozofii zarządzania firmą dającą korzyść pracodawcom i pracownikom. W konkursie na realizację nagradzamy firmy, które pokazują drogę jak można tego dokonać.
 
W tym roku wśród nagrodzonych są zarówno duże jak i mniejsze organizacje. Laureaci uczą nas, że kreatywność, pomysłowość i zaangażowanie nie musi generować projektów pochłaniających ogromne budżety.
 
Oto lista laureatów X edycji:
  • Miejsce 3 – firma SIGNIFY, która wygrała jedno zaproszenie na IX edycję konferencji Humanites z cyklu „Przywództwo, Człowiek i Technologia” organizowaną przez Instytut Humanites oraz zestaw 10 sztuk Rodzinnej Gry pokoleniowej ASK ME i nagrodę książkową.
  • Miejsce 2 – Przedszkole „Pod Topolą”, która wygrywa telefon SAMSUNG GALAXY S20 FE 5G ufundowany przez Orange S.A. oraz zestaw 20 sztuk Rodzinnej Gry pokoleniowej ASK ME.
  • Miejsce 1 – firma INTRUM, która wygrywa rower ufundowany przez partnera 2h4family – firmę KROSS S.A., dwa zaproszenia na IX edycję konferencji Humanites dla Liderów Biznesu z cyklu „Przywództwo, Człowiek i Technologia” organizowaną przez Instytut Humanites oraz zestaw 20 sztuk Rodzinnej Gry pokoleniowej ASK ME. 
Zespół Humanites chciałby zwrócić szczególną uwagę na realizację 2h4family firmy KGHM Polska Miedź S.A., która nie tylko włączyła się do edycji 2021 w roli partnera, przez co nie może zostać laureatem konkursu, ale przede wszystkim z pełnym zaangażowaniem zorganizowała szereg inicjatyw i konkursów towarzyszących obchodom finałowym akcji 15 maja, kierowanych do wszystkich pracowników w ramach grupy.
 
Wszystkie nagrody zostaną jeszcze w sierpniu przekazane koordynatorom. Serdecznie gratulujemy.
 
Zespół Humanites już po wakacjach przystępuje do przygotowań kolejnej edycji, której hasło przewodnie to  „Nasi pupile i wspólne chwile”

Zapraszamy do kontaktu firmy, które chciałyby włączyć się w realizację kolejnej edycji 2h4family/2h4human w charakterze partnera kampanii.
Nasz adres e-mail: biuro@humanites.pl