Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym