Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z/s w Łaziskach Górnych