Miejski Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Świętochłowicach