Przetwarzanie Danych Osobowych – Fundacja Humanites

Szanowni Państwo,

W związku z tym, że od 25 maja będzie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), poniżej przekazujemy informacje umożliwiające nam dalsze wykorzystanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych.

Podane dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, przetwarzane są przez  administratora danych, którym jest Fundacja Humanites-Sztuka Wychowania, z siedzibą na ul. Nowogrodzkiej 56/7, 00-695 Warszawa (dalej Humanites) w celu realizacji celów statutowych Fundacji i utrzymywania z Panią/Panem kontaktu i przesyłanie na wskazany wyżej adres e-mail informacji o projektach i inicjatywach realizowanych przez Humanites i dzielenie się inspiracjami.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji wskazanego celu.

Dane przetwarzane będą do czasu odwołania udzielonej zgody. Dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania przez Panią/Pana, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem. Jeśli Pani/Pan życzy sobie, aby dane te zostały usunięte z naszej bazy, prosimy o informację.

W sprawie przetwarzania danych osobowych, może Pani/Pan kontaktować się z Administratorem bezpieczeństwa informacji (od 25 maja br. Inspektorem ochrony danych): email: zofia.dzik@humanites.pl, telefon: (22) 621 90 11

Mamy nadzieję, że pozostanie Pani/Pan nadal w nami w kontakcie.

Zespół Fundacji Humanites