Jacek „Mezo” Mejer – Początki sportowe i muzyczne

Jacek „Mezo” Mejer dla Dwie Godziny Dla Rodziny o swoich pocztkach sportowych i muzycznych.