Co to znaczy być Człowiekiem?

Co to znaczy być Człowiekiem? według aktorki Marianny Zydek

Zobaczcie i posłuchajcie! W akcji 2h4family zachęcamy Pracodawców, aby zatrudniali człowieka, a nie tylko pracownika! I wspierali go we wszystkich jego rolach życiowych: zawodowych, rodzinnych i prywatnych! Bo gdy przychodzi on/ona do pracy, to nie gubi swoich ról: jest rodzicem, córką, synem, dziadkiem, przyjacielem. Mamy jedno życie w wielu rolach!