Dziękujemy Wam, że wspieracie akcję Dwie Godziny dla Rodziny

Drodzy partnerzy, jesteście Pionierami a także częścią tworzącego się Globalnego Ruchu Społecznego “Dwie Godziny dla Rodziny”, razem z nami promujecie ideę świadomego życia, zdrowia emocjonalnego, zdrowych więzi, uważności człowieka i wartości rodzinnych w Polsce i poza jej granicami. Wraz z Humanites budujecie #HumanEconomy w Polsce i globalnie! Dziękujemy Wam, że pomagacie tworzyć nam przestrzeń do rozwoju człowieka, aby rozwijał się on we wszystkich obszarach ekosystemu społecznego. Dzięki temu pomagacie nam wpływać na zmianę społeczną!

Chcesz zostać Partnerem naszej akcji? Jesteśmy otwarci na wypracowanie modelu współpracy, który umożliwi optymalne połączenie strategii i obecnych inicjatyw Partnera ze społecznymi celami Instytutu. Zapraszamy do rozmowy!
katarzyna.lorenz(at)humanites.pl  biuro(at)humanites.pl