W trosce o pracownika. W trosce o człowieka

Rosnące zainteresowanie akcją „Dwie Godziny dla Rodziny” potwierdza obserwowaną na całym świecie zmianę podejścia pracodawców, którzy coraz częściej zdają sobie sprawę z tego, że zadowoleni z życia, spełnieni prywatnie i zawodowo pracownicy są efektywniejsi, lepiej realizują strategię i cele biznesowe firm. Wiedzą też, jak silną motywacją w życiu zawodowym jest możliwość samorealizacji oraz poczucie sensu wykonywanych zadań. Dlatego z coraz większym zaangażowaniem tworzą przyjazne środowisko pracy, w którym pracownik może liczyć na wsparcie, dobrą atmosferę, elastyczny czas pracy, możliwość realizowania swoich ambicji. Środowisko, w którym jest traktowany nie tylko jako pracownik, ale przede wszystkim jako człowiek. Akcja „Dwie Godziny dla Rodziny” wpisuje się w ten trend.

– Poprzez udział w naszej akcji i symboliczne skrócenie czasu pracy o dwie godziny firmy pokazują zrozumienie ról, jakie odgrywamy w życiu. Tym samym budują wizerunek odpowiedzialnego pracodawcy, który troszczy się o pracowników – mówi Zofia Dzik, Prezes Zarządu Instytutu Humanites.