MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWO – WYCHOWAWCZYCH W JAWORZNIE