Uczestnicy Akcji 2h4family inspirują realizacjami

Od ośmiu lat Instytut Humanites, będący inicjatorem Akcji Dwie Godziny dla Rodziny, zachęca setki organizacji i firm do działań na rzecz harmonijnego łączenia ról w życiu zawodowym i prywatnym, wzmacniania relacji osobistych i społecznych, przeciwdziałania niepokojącym zjawiskom społecznym, takim jak samotność czy kryzys więzi. Konkurs na najciekawsze przeprowadzenie Akcji ma promować dobre praktyki, być inspiracją.

Dla coraz większej liczby pracodawców umożliwienie pracownikom wyjścia dwie godziny wcześniej, by mogli ten czas spędzić z bliskimi, ma wymiar symboliczny, a Akcja jest pretekstem do refleksji nad jakością relacji, punktem wyjścia do podjęcia działań na szerszą skalę. Szefowie firm dostrzegają też w niej benefity dla pracowników i realne korzyści ekonomiczne dla organizacji. Jednocześnie z przyjemnością stwierdzamy, że w tym roku jeszcze więcej firm niż w latach ubiegłych organizowało w dniu 15 maja wydarzenia, prelekcje dla rodziców, koncerty, festiwale, festyny, a także rodzinne spływy kajakowe i wycieczki rowerowe. Pracownicy wysyłali fotorelacje, opracowywali wraz z rodzinami przewodniki, wymieniali się informacjami na temat ciekawych miejsc wartych odwiedzenia. Dzieci przygotowywały prace plastyczne, fotomapy, pocztówki z podróży.

W tym roku, z uwagi na liczbę nadesłanych prezentacji konkursowych wybór był bardzo trudny. Po burzliwych naradach Komisja Konkursowa postanowiliła nagrodzić następujące realizacje:

Miejsce 1 – Quality Food Group za kreatywną realizację celów akcji.
Nagroda – dwa zaproszenia na VII edycję konferencji dla Liderów Biznesu
z cyklu „Przywództwo, Człowiek i Technologia” organizowaną przez Instytut Humanites; trzy jednoosobowe sesje rozwojowe z Zofią Dzik, C-level menadżerem, inwestorem, członkiem wielu rad nadzorczych, fundatorem Humanites; trzy jednoosobowe sesje coachingowe z Agnieszką Bilińską – jedną z czołowych ekspertek w mentoringu, diversity, przywództwa, komunikacji oraz zarządzania talentami i rozwoju ludzi (termin do ustalenia, nie później niż do końca 2019 roku) oraz zestaw 20 sztuk Rodzinnej Gry pokoleniowej ASK ME.

Miejsce 2KGHM za realizację akcji z ogromnym zaangażowaniem oraz skuteczne działania promujące wśród pracowników i pozostałych spółek.
Nagroda – zaproszenie na VII edycję konferencji z cyklu „Przywództwo, Człowiek i Technologia” organizowaną przez Instytut Humanites, udział w czterogodzinnym warsztacie Fundacji Liderek Biznesu dla 1 osoby oraz zestaw 20 sztuk Rodzinnej Gry pokoleniowej ASK ME.

Miejsce 3 – Muzeum Narodowe Kraków – za nieszablonowe podejście do realizacji celów akcji. Nagroda – zaproszenie na VII edycję konferencji z cyklu „Przywództwo, Człowiek i Technologia” organizowaną przez Instytut Humanites, zestaw 10 sztuk Rodzinnej Gry pokoleniowej ASK ME oraz trzy egzemplarze książki Kevina Murraya „Język Liderów”.

Dodaktowo wyróżnione zostały firmy: Vanity Style, Alexander Mann, Intrum oraz Doehler, które otrzymują nagrody w postaci książki Kevina Murraya „Język Liderów” oraz możliość skorzystania z 50% zniżki na udział w konferencji dla Liderów Biznesu z cyklu „Przywództwo, Człowiek i Technologia” organizowaną przez Instytut Humanites.

Serdecznie gratulujemy laureatom.

Z nagrodzonymi prezentacjami można się zapoznać klikając tutaj Dziękujemy za rosnące zaangażowanie się w Akcję Dwie Godziny dla Rodziny i za wszystkie nadesłane zgłoszenia.

Przy okazji przypominamy, że motto przyszłorocznej edycji Akcji to „POKOLENIOWY KLUB FILMOWY”. Już dziś zachęcamy wzięcia w niej udziału.