Test przywództwa

Ludzie rozbudzeni konsumpcyjnie, a teraz głodni i bezsilni stają się gniewni i szukają środków, by ten gniew rozładować…