Dwie Godziny dla CZŁOWIEKA

Jak okazać wrażliwość, kiedy sami odczuwamy lęk?

W obliczu konieczności pozostania wielu osób w izolacji, musimy otworzyć się na potrzeby drugiego człowieka dużo bardziej niż dotychczas. Bądźmy dla innych oparciem w trudnych chwilach. Zastanówmy się, kto może potrzebować naszej uwagi i wsparcia w sensie dosłownym, ale także czysto ludzkim. Wiele osób będzie liczyć na naszą obecność, dobre słowo, pocieszenie, pomoc w domowych czynnościach.

Instytut Humanites, inicjator ruchu na rzecz bliskości 2h4family, od początku swojej działalności podkreśla, że na człowieka i jego rozwój we wszystkich obszarach należy patrzeć kompleksowo, w oparciu o miłość i wrażliwość społeczną. Ten kontekst jest aktualnie niezwykle istotny. Wyzwanie, które stoi przed nami wszystkimi to coś więcej niż przeciwdziałanie kryzysowi relacji międzyludzkich.

Naszą intencją jest, abyśmy realizowali w tym roku idee przeciwdziałania samotności w duchu Dwie Godziny dla Rodziny – Dwie Godziny dla CZŁOWIEKA. Okażmy solidarność międzyludzką w tym trudnym dla wszystkich czasie!