Dwie Godziny dla Rodziny https://2godzinydlarodziny.pl Akcja Dwie Godziny dla Rodziny jest kampanią społeczną na rzecz głębokich relacji rodzinnych, aby być razem, a nie „obok siebie”. Tue, 22 Nov 2022 11:31:33 +0000 pl-PL hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.1.1 Zofia Dzik o generacji „Z” wchodzącej na rynek pracy https://2godzinydlarodziny.pl/zofia-dzik-o-generacji-z-wchodzacej-na-rynek-pracy/ Tue, 22 Nov 2022 10:58:34 +0000 https://2godzinydlarodziny.pl/?p=9337 Coraz bardziej wymagające pokolenia na rynku pracy…

Różnorodność pokoleniowa jest faktem, przed pracodawcami stoi wyzwanie: jak nauczyć ludzi komunikacji w zespołach międzypokoleniowych. Z czym z kolei zmagają się młodzi uczestnicy rynku pracy? Jakie mają oczekiwania wobec Pracodawcy? 

W instytucie Humanites od ponad dekady obserwujemy ogólnoświatowe trendy społeczne, wspieramy biznes tworząc projekty odpowiadające potrzebom rynku pracy. Dziś obserwujemy walkę o talenty, z drugiej strony spadek zaangażowania pracowników, któremu towarzyszą: stres, wypalenie zawodowe, także trudności w łączeniu ról zawodowych i prywatnych. Dlatego inspirujemy firmy ​​do tworzenia strategii dobrostanu, proponujemy gotowe rozwiązania do implementacji w biznesie.

“Pracodawcy nie mają do końca wyboru – muszą zaakceptować zmiany na rynku pracy i uwzględnić potrzeby młodego pokolenia, które nie chce żyć i pracować tak jak ich rodzice”
– powiedziała Zofia Dzik, CEO Instytutu Humanites, na łamach Rzeczpospolitej.

Zapraszamy do artykułu Anity Błaszczak: “Na rynek pracy wchodzą coraz bardziej wymagające pokolenia” na łamach w Rzeczpospolita.pl: TU

Instytut Humanites zabrał też głos w debacie na temat “pokolenia Z” na Uniwersytecie Warszawskim.
W dyskusji ” „Dlaczego studenci nie chcą być liderami?””z ramienia Humanites wzięła udział Prezes Fundacji, Impact Inwestor Zofia Dzik. Spotkanie było komentarzem do najnowszego raportu Inkubatora Uniwersytetu Warszawskiego: „Studiując w świecie niepewnego jutra: perspektywy, sprzeczność, wizje przyszłości”.

Zapraszamy do zapoznania się z tym badaniem: TU

]]>
Globalny biznes przyłącza się do Akcji z Polski! https://2godzinydlarodziny.pl/globalny_biznes_przylacza_sie_do_akcji_z_polski/ Thu, 29 Sep 2022 08:28:44 +0000 https://2godzinydlarodziny.pl/?p=9163 Czy można z Polski eksportować globalnie innowację społeczną?

Kampania z Polski „Dwie Godziny dla Rodziny/Człowieka” (#2h4family/4human) podbiła świat! Zaangażowały się już firmy z 59 krajów. To oznacza, że pierwsza polska kampania wellbeing adresowana do pracodawców jest już celebrowana w co trzecim państwie na świecie. Pomysłodawcą i organizatorem projektu, który o ponad dekadę wyprzedził trendy #HumanEconomy i #ESG jest Instytut Humanites.

Można powiedzieć, że polska kampania, w której biorą udział miliony pracowników wraz z rodzinami stała się Globalnym Ruchem Społecznym na rzecz Bliskości.

Akcja „Dwie Godziny dla Rodziny/dla Człowieka” od ponad 11 lat promuje potrzebę zmiany kultury pracy i stylu życia, wspiera rozwój zdrowego społeczeństwa oraz społecznych kompetencji kluczowych z punktu widzenia rewolucji technologicznej.

Okazuje się, że projekt Instytutu Humanites wpisuje się znakomicie w nowe regulacje i standardy sustainability – ESG oraz #HumanEconomy. Polska innowacja wyprzedziła globalne trendy. Od 1 stycznia 2023 r. wchodzi w życie dyrektywa, która nakłada obowiązek raportowania zagadnień ESG na wszystkie spółki zatrudniające ponad 250 osób. W większości firm, środkowy komponent „S” (social), dotyczący wpływu społecznego jest najmniej przemyślanym i najtrudniejszym do zaraportowania elementem. Przedsiębiorcy, dbając o employer branding, musi na nowo przemyśleć swoje strategie zatrudnienia i bardziej holistycznie spojrzeć na człowieka.

15 września w Trend House – Impact Club w Warszawie odbyła się Konferencja Prasowa „Światowy biznes przyłącza się do akcji z Polski” – uroczyste podsumowanie tegorocznego wyniku kampanii. Jej inicjatorka: Zofia Dzik, Prezes Instytutu Humanites, Impact Inwestorka opowiedziała o początkach i skalowaniu tej systemowej idei. W gronie uczestników i Partnerów akcji: właścicieli firm, kadry zarządzającej toczyła się dyskusja na temat trendów oraz współczesnego podejścia biznesu do budowania kapitału społecznego i zdrowego społeczeństwa.

Biznes mierzy się nadal ze skutkami zmian na rynku pracy wynikających z ostatnich ogólnoświatowych wydarzeń społeczno-gospodarczych. Ale to problemy kadrowe stają się największym wyzwaniem dla pracodawców na całym świecie. Rynek pracy doświadcza fali „wielkiej rezygnacji” (wg. Instytutu Gallupa). Z kolei, blisko 80% osób pracujących w toksycznych środowiskach pracy rozważa odejście z firmy (wg. raportu Humanites – “Well Working 2022”). Ciągle też bardzo nisko oceniany jest kluczowy obszar, czyli jakość przywództwa w firmach. Tylko 20% pracowników widzi w swoich przełożonych model do naśladowania. Przekłada się to na zdolności kognitywne, poziom absencji, koszty opieki zdrowotnej oraz spadek motywacji i zaangażowania w pracę oraz życie rodzinne i społeczne pracowników. W 2020 r. według danych ZUS o 21,3% wzrosła liczba zaświadczeń wystawionych z powodu depresji.

Tymczasem o sukcesie firmy, jej innowacyjności i konkurencyjności w pierwszej kolejności decyduje zaangażowanie i kreatywność jej pracowników.

Motywacja wewnętrzna jest o 54% wyższa wśród osób o wysokim (vs niskim) poziomie dobrostanu w pracy. To ważne, bo to właśnie wewnętrzna motywacja jest związana z celem i chęcią osiągnięcia dobrych rezultatów poprzez zdobywanie doświadczenia i rozwój osobisty. Firmy angażujące się w Akcję dostrzegają wagę mądrego łączenia, integrowania ról zawodowych i prywatnych (w opozycji do work-life balance),]. Dlatego inspirują swoich pracowników do jakościowego spędzania czasu z bliskimi, do uważności relacji i ciekawości drugiego człowieka wokół corocznie wybieranego motywu przewodniego. Elementem „Dwie godziny dla Rodziny/Człowieka” jest także symboliczne skrócenie czasu pracy o dwie godziny w okolicach 15 maja, czyli Międzynarodowego Dnia Rodzin (Uchwała ONZ 1993r.).

Wysoki kapitał społeczny jest kluczowy dla rozwoju innowacyjnej gospodarki w dobie technologicznej rewolucji. Jednocześnie coraz więcej osób doświadcza samotności, depresji. Dlatego Instytut Humanites w 2012 podjął działania, aby wprowadzić temat rodziny do środowiska biznesu wyprzedzając obecne trendy wellbeing. Zaproponowany przez Humanites Model „Wioski” Rozwoju Ekosystemu Społecznego łamał silosowe podejście i mocno zakorzeniony paradygmat, że rodzina i praca to odrębne światy, mówi Zofia Dzik impact inwestor i prezes zarządu Instytutu Humanites.

Jednocześnie, jak pokazuje także wiele badań zadowolenie z życia prywatnego bezpośrednio przekłada się na zdrowie, kompetencje społeczne oraz efektywność w pracy i odwrotnie – wysoka jakość kultury pracy przekłada się na poczucie dobrostanu u ludzi oraz energię z jaką wracają do domu, do swoich bliskich. Cieszymy się, że holistyczny Model Wioski staje się obecnie podstawą budowy strategii zrównoważonego rozwoju zarówno dla firm, jak i całych regionów, dodaje Katarzyna Lorenz, dyrektorka ds. komunikacji Instytutu Humanites, bezpośrednio odpowiedzialna za realizację Kampanii.

W takim tonie wypowiadają się przedstawiciele firm, biorących udział w akcji na szeroką skalę.

Pracownicy to filar naszej strategii. Zaangażowanie załogi, sprawne przywództwo i przekonanie, że cele strategiczne są osiągalne i warte wysiłku przekłada się na wysokie wyniki produkcyjne i finansowe. – mówi Marcin Chludziński, prezes Zarządu KGHMDlatego jako pracodawca słuchamy pracowników i tworzymy środowisko, w którym szanuje się ludzi…

Pracodawcy dostrzegali prostotę akcji i jej znaczenie w wyrwaniu ludzi z rutyny codziennego dnia i stworzenia przestrzeni na refleksję. Tak o Akcji mówi Janusz Żebrowski – wieloletni prezes, a obecnie przewodniczący Rady Nadzorczej K2 S.A., które jest uczestnikiem od pierwszej edycji:

Bądźmy ze sobą szczerzy. Przy zwariowanym tempie i konkurencyjnych warunkach w jakich praktycznie wszyscy obecnie funkcjonujemy nie myślimy za często o naszych rodzinach. Dajmy te 2 godziny jako symbol i czas na refleksję.

Podobną filozofią kieruje się Alexander Mann Solution, które po kilku latach doskonałych doświadczeń z Kampanią 2h4family w Polsce, zdecydowało się rozszerzyć jej zasięg i zaprosić do udziału wszystkich pracowników na całym świecie, co przełożyło się łącznie na blisko 9 tysięcy uczestników z 55 krajów!

Niezmiernie się cieszymy, że w 2022 zarząd firmy zadecydował o rozszerzeniu tegorocznej kampanii na wszystkie kraje, tak żeby cała społeczność AMS miała możliwość spędzenia wspólnego czasu ze swoimi bliskimi i dbania o relacje, które niewątpliwie jeśli odpowiednio pielęgnowane są motorem i siłą do pracy i szczęśliwego życia zarówno w pracy jak i poza nią, mówi Bridget Goona, AMS Managing Director People and Culture.

Akcję #2h4family/4human na przestrzeni lat wsparło wiele znakomitych osobistości, dzieląc się swoimi sposobami na budowanie silnych więzi , m. in. Andrzej Seweryn, Roma Gąsiorowska, Zbigniew Wodecki czy Kamil Stoch. To właśnie głosy postaci ze świata kultury, sportu odegrały bardzo ważną rolę w rozpowszechnianiu idei intencjonalnego budowania więzi. W ten sposób kampania Dwie Godziny Dla Rodziny/Człowieka połączyła światy, które na co dzień są sztucznie podzielone: Biznesu, Rodziny oraz Kultury i Mediów.

Kampania Instytutu Humanites #2h4Family/4Human wpisuje się w nowe regulacje i standardy sustainability i potwierdza, że jako Polacy możemy z sukcesem eksportować innowacje społeczne na cały świat. Mamy nadzieję, że w kolejnych latach przyłączy się do niej jeszcze więcej pracodawców z Polski i z zagranicy, a 15 maja będzie dniem wspólnego świętowania i budowania silnych więzi.

Partnerzy Konferencji Prasowej:

Trend House – Impact Club Warsaw
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
Mindframe – Studio Filmowe
Storck
Reputation Managers

 

Raporty Instytutu Humanites:
https://pulsmedycyny.pl/zus-w-2020-r-o-213-proc-wzrosla-liczba-zaswiadczen-wystawionych-z-powodu-depresji-1114543
https://www.humanites.pl/wp-content/uploads/2022/03/Raport-Well-Working-2022.pdf

 

]]>
SPÓJNE PRZYWÓDZTWO – ESG i CSR https://2godzinydlarodziny.pl/spojne-przywodztwo-esg-i-csr/ Thu, 15 Sep 2022 15:33:22 +0000 https://2godzinydlarodziny.pl/?p=9146 Cele ESG i odpowiedzialność społeczna stają się kluczowymi trendami w biznesie, szczególnie w kontekście nowych regulacji raportowania niefinansowego. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z Zofią Dzik, prezes Zarządu Instytutu Humanites w 3. odcinku podcastu Biznes Jutra – o tym, czy przedsiębiorca jest odpowiedzialny za swoich pracowników, o modelu spójnego przywództwa, dualności wartości i dobrostanie pracowników oraz zmianach w najlepszych praktykach HR. Bo szczęśliwy człowiek to również bardziej zaangażowany i kreatywny pracownik.

Posłuchaj podcastu:

Youtube

Spotify

Apple Podcast

Google Podcast

Biznes Jutra – Bibby Financial Services

]]>
Raport Dobrych Praktyk Pracodawców 2022 https://2godzinydlarodziny.pl/raport-dobrych-praktyk-pracodawcow-2022/ Thu, 21 Jul 2022 11:24:20 +0000 https://2godzinydlarodziny.pl/?p=9041 Skuteczny przepis na Employer Branding? Pracodawcy wyróżnieni w Konkursie Family And Human Wellbeing Humanites Award pokazują, jak to się robi.

Nie jest łatwo być szefem w 2022. Pracodawcy znajdują się między młotem a kowadłem. Wysoka inflacja przy niskim bezrobociu podnosi oczekiwania finansowe kandydatów przy jednoczesnej znacznej presji kosztowej na menedżerów. Powszechne zmęczenie pandemią i stres związany z niepewną sytuacją geopolityczną przekładają się na obniżoną motywację. Tymczasem zaangażowanie i kreatywność pracowników to klucz do sukcesu biznesowego. Co robić, żeby zbudować w firmie atmosferę, w której chce się pracować? Odpowiedź przynosi najnowszy Raport Dobrych Praktyk Pracodawców.

Większość firm boryka się dziś z problemami kadrowymi, szczególnie w przypadku wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Ponadto w Polsce pracownicy są coraz mniej zaangażowani. Jak podaje Instytut Gallupa, na całym świecie obserwujemy obecnie bezprecedensowy spadek satysfakcji z życia. Negatywne uczucia, takie jak złość, stres, smutek i niepokój osiągnęły rekordowy poziom. A to przekłada się ujemnie na motywację i jakość pracy.

W obliczu przetaczającej się przez globalny rynek pracy fali Wielkiej Rezygnacji zbudowanie pozytywnej kultury organizacyjnej oraz dobrego wizerunku jest dzisiaj koniecznością jak nigdy wcześniej. W teorii przepis na employer branding wydaje się łatwy – znać swoich pracowników i realizować ich potrzeby. W praktyce, niejeden pracodawca zadaje sobie pytanie, jak to robić, a jednocześnie realizować cele biznesowe.

Praktycznych wskazówek dostarcza Raport Dobrych Praktyk Pracodawców 2022 opracowany przez Instytut Humanites, który przedstawia konkretne praktyki stosowane przez liderów polskiego rynku pracy.

Badanie opinii pracowników pokazuje, że kluczowymi wartościami są dla nich: poczucie sensu i szerokie możliwości rozwoju, pozytywna relacja z przełożonymi i wpływ na decyzje w firmie, elastyczność i możliwość łączenia pracy z życiem prywatnym, stabilność zatrudnienia oraz dobra atmosfera w zespole.

Wiele firm zaczyna stosować czas wolny jako istotny benefit dla pracowników. Przykładem są dodatkowe dni wolne dla rodziców, a także dni wolne na działania charytatywne lub adopcję zwierząt. Ponadto firmy coraz częściej proponują pracownikom możliwości zaangażowania społecznego w ramach projektów pro bono, wolontariatu pracowniczego lub dedykowanego czasu wolnego.

Poza tymi pozytywnymi trendami raport wskazuje, że nadal brakuje systemowego podejścia do wsparcia pracowników opiekujących się starszymi osobami oraz rozwiązań skierowanych do pracowników w wieku okołoemerytalnym, co w obliczu starzejącego się społeczeństwa staje się coraz bardziej palącym wyzwaniem.

Raport powstał w oparciu o dane zebrane w zeszłorocznej edycji konkursu Firma Przyjazna Rodzinie/ Człowiekowi. Przewodnicząca jury, Zofia Dzik, komentuje jego wyniki: “Społeczeństwo, rodzina i praca to system naczyń połączonych. Warto wspierać pracowników we wszystkich sferach życia, bo przecież mamy jedno życie w różnych rolach, a świadomy, szczęśliwy człowiek to bardziej zaangażowany pracownik, lepszy rodzic, obywatel i członek społeczności.”

Zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach Konkursu. Poza szansą na budowanie zewnętrznego wizerunku konkurs daje możliwość ewaluacji dotychczasowych działań – każdy uczestnik otrzymuje indywidualny raport z wynikami badania pracowników, który pozycjonuje go na tle konkurencji. Ponadto jest to szansa na wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami na temat konkretnych sposób wdrażania polityki dobrostanu. Więcej informacji znajduje się na podstronie konkursu.

Raport jest dostępny na: https://www.humanites.pl/baza-wiedzy/

Kontakt:

Zofia Rogala

+48 508 267 612, zofia.rogala@humanites.pl

Partnerzy Konkursu

Partnerem strategicznym Konkursu jest Instytut Biznesu Rodzinnego.

Partnerami wspierającymi są: Fundacja Liderek Biznesu, Great Place to Work® Polska, Konfederacja Lewiatan, Stowarzyszenie LiderShe, Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką, THINKTANK – Centre for Dialogue and Analysis, Vital Voices Chapter Poland, Money.pl

]]>
Zgłoś firmę w wyjątkowym Konkursie dla Pracodawców! https://2godzinydlarodziny.pl/zglos-firme-w-wyjatkowym-konkursie-dla-pracodawcow/ Tue, 14 Jun 2022 14:09:39 +0000 https://2godzinydlarodziny.pl/?p=8904 Czy Twoja firma przyciąga i utrzymuje talenty?

Czy w Twojej firmie ludzie chcą zostać dłużej?

Porównaj się z innymi!

Konkurs Firma Przyjazna Rodzinie/ Firma Przyjazna Człowiekowi (Family & Human Wellbeing Humanites AWARD) to wyjątkowy projekt nagradzający najlepszych pracodawców, którzy nie marketingowo, lecz strategicznie i systemowo budują  mądrą politykę wellbeing, uwzględniającą zarówno zawodowe, jak i prywatne role pracowników.

Oryginalna formuła konkursu polega na tym, że wszyscy Pracodawcy otrzymują indywidualne raporty z uwzględnieniem głosu pracowników. To daje szansę Uczestnikom Konkursu na skuteczną ewaluację dotychczasowej strategii well-being oraz jej rozwój.

Konkurs jest organizowany przez Instytut Humanites we współpracy z Instytutem Biznesu Rodzinnego. Instytut Humanites “od ponad dekady wspierama budowanie wysokiej kultury zarządzania, gdzie biznes realizuje swoje cele, a ludzie odnajdują poczucie sensu” mówi Zofia Dzik, Impact Inwestor i CEO Instytutu Humanites. W Jury obok ekspertów Instytutu i doświadczonych osób świata biznesu: Adrianna Lewandowska – prezes IBR, Maciej Witucki – prezydent Konfederacji Lewiatan, zasiadają sami zatrudnieni! To Pracownicy w ostatnim etapie konkursu, w anonimowej ankiecie  oceniają jakość kultury organizacyjnej.

Zaplanowaliśmy dla Was spotkanie Q&A, na którym odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące konkursu. Zapraszamy w czwartek 14 lipca o godz. 15 na naszą platformę Zoom. Na wszelkie pytania odpowie również koordynatorka (zofia.rogala@humanites.pl).

 

Celem konkursu jest propagowanie najlepszych praktyk well-being i podnoszenie świadomości w zakresie zatrudnienia przyjaznego rodzinie (z uwzględnieniem aspektu wielopokoleniowości i związanej z tym polityki różnorodności), integracji ról zawodowych i prywatnych, dbałości o wielowymiarowy rozwój pracowników i miejsce pracy.

Każda z firm zakwalifikowanych do udziału w konkursie otrzyma indywidualny raport dotyczący wdrażanych przez nią rozwiązań wsparcia dobrostanu zatrudnionych osób, uwzględniający wyniki badania opinii pracowników. Zgłoszenie zajmuje nie więcej niż 5 minut! A kolejne etapy dopiero po wakacjach. Zapraszamy do rejestracji na stronie https://2godzinydlarodziny.pl/firma-przyjazna-rodzinie/ do 22.07.2022!

Idea Konkursu

Za sprawą upowszechnienia się pracy zdalnej i hybrydowej kultura pracy przechodzi dynamiczne zmiany. Wielu pracowników wskazywało w ankiecie konkursowej zalety tego rozwiązania takie jak: większa elastyczność, możliwość satysfakcjonujacego łączenia życia zawodowego z domowym. Wypowiedzi te potwierdziło przekrojowe badanie Humanites polskiego rynku pracy, w którym respondenci ocenili integrację pracy z życiem osobistym w 2022 roku lepiej niż w badaniu (z 2019 r.), przeprowadzonym przed pandemią. Praca zdalna i hybrydowa jednak niesie za sobą takie zjawiska jak: postępująca anonimowość w środowisku pracy, problemy z relacjami w zespole, który rzadko się spotyka w “realu” – to są nowe wyzwania dla Pracodawców.

Kluczowy wpływ na kulturę korporacyjną ma kadra zarządzająca: według przytaczanego wcześniej badania Humanites: tylko 20% pracowników widzi w swoim szefie wzór do naśladowania w kwestii harmonijnego łączenia ról zawodowych i prywatnych. Pracownicy nie czują też oparcia w przełożonych. Wsparcie emocjonalne ze strony zwierzchnika odczuwa zaledwie 32% kobiet i 39% mężczyzn. A to właśnie menadżer przekazuje wiedzę i kulturę nowym członkom zespołu, i to on powinien zauważyć, że ktoś przechodzi trudniejszy czas i zaoferować pomoc. Cechą wyróżniającą laureatów konkursu Firma Przyjazna Rodzinie/ Firma Przyjazna Człowiekowi 2021 jest wysoka jakość i spójność przywództwa. Pracownicy wskazywali ten atrybut w pytaniu otwartym doceniając u przełożonych: profesjonalizm, wyczucie biznesu i kulturę osobistą oraz umiejętne dobieranie ludzi do zespołu. Zatrudnieni dostrzegali, że chęć słuchania, niesienia pomocy, życzliwość i szacunek okazywane przez przełożonych są konsekwencją atmosfery i relacji, jakie panują w firmie na wszystkich jej szczeblach.

Pracodawcy dziś nie mogą pozwolić sobie na sprzeczne komunikaty oficjalne i nieoficjalne dotyczące polityki zatrudnienia w obiegu oficjalnym i nieoficjalnym. Dlatego kluczem, który przyjęło Jury, aby wyłonić laureatów Konkursu jest spójność strategii well-being nominowanych firm. Sposobem pozwalającym odróżnić firmy świetnie wyglądające tylko “na papierze” od tych, których działania realnie przekładają się na dobrostan pracowników i budowę kapitału społecznego w regionie jest kompleksowy proces oceny 360°, który jest rzadkością w tego typu projektach na rynku.

Dziś organizacje mają trudność z utrzymaniem zatrudnienia na stałym poziomie: mierzą się już nie tylko z rynkiem pracownika, lecz także tzw. “wielką rezygnacją”. Według wspomnianego badania: zmianę pracy w tym roku rozważa niemal 80% osób pracujących w toksycznych organizacjach. Wobec tych zjawisk Pracodawcy często stoją przed zadaniem zbudowania kultury dobrostanu niemal od zera, aby skutecznie walczyć o nowe talenty, zapewnić możliwość rozwoju, motywować, zatrzymać najbardziej doświadczonych pracowników w zespole. 

Mądra i długoterminowa strategia well-being powinna tworzyć przestrzeń, w której zatrudniony jest człowiek z uwzględnieniem wszystkich jego życiowych ról: zawodowych, rodzinnych i społecznych. Ludzie odnajdują w takim środowisku pracy poczucie sprawczości i sensu, a to przekłada się na ich zaangażowanie, motywację i lojalność. Za przykład takich polityk mogą służyć rozwiązania wprowadzane przez nagrodzone i wyróżnione w konkursie firmy: np. sześciogodzinny dzień pracy (Tradedoubler),  przyznawanie pracownikom dodatkowych 21 dni płatnego urlopu rodzicielskiego przez Santander Bank Polska, zadbanie o przedszkole pracownicze w budynku firmy (ERGO Hestia) czy warsztaty rodzicielskie dla pracowników (KGHM Polska Miedź). 

Zapraszamy do rejestracji do 22.07.2022: https://2godzinydlarodziny.pl/firma-przyjazna-rodzinie/

Regulamin oraz więcej informacji o konkursie: https://2godzinydlarodziny.pl/konkurs-firma-przyjazna-rodzinie-firma-przyjazna-czlowiekowi/

 

 

Partnerzy: Instytut Biznesu Rodzinnego (partner strategiczny), Fundacja Liderek Biznesu, Great Place to Work® Polska, Konfederacja Lewiatan, Stowarzyszenie LiderShe, Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką, THINKTANK – Centre for Dialogue and Analysis, Vital Voices Chapter Poland, money.pl.

Jury: Zofia Dzik (prezes Instytutu Humanites), Adrianna Lewandowska (prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego), Maciej Witucki (prezydent Konfederacji Lewiatan) oraz zespół ekspertów Instytutu Humanites – think&do-tanku systemowego rozwoju kapitału społecznego.

Kontakt:

Zofia Rogala: zofia.rogala@humanites.pl

Project Manager, Instytut Humanites

 

INFORMACJE DODATKOWE:

W ubiegłorocznej edycji konkursu wzięli udział pracodawcy z 8 różnych branż (najliczniej reprezentowany był sektor IT), zatrudniający łącznie ponad 44 tysiące osób.

Udział w konkursie jest darmowy dla małych firm i organizacji, które często nie mają możliwości pojawienia się w podobnych rankingach ze względu na wysokość opłaty wstępnej. Firmy duże i średnie dokonują symbolicznej opłaty solidarnościowej pokrywającej koszty organizacyjne projektu.

„FIRMA PRZYJAZNA RODZINIE/FIRMA PRZYJAZNA CZŁOWIEKOWI” to wyróżnienie nagradzające wielowymiarowe podejście biznesu do rozwoju społecznego. Środowisko pracy poprzez kształtowanie polityki zatrudnienia ma istotny wpływ społeczny na tworzony ekosystem, w którym funkcjonuje rodzina, człowiek. Humanites wprowadził w Polsce pojęcie „integracji ról zawodowych i prywatnych” jako alternatywa dla dotychczasowego pojęcia work-life balance (równowaga ról), które wprowadza pewną rywalizację tych ról, wskazując na fakt, że mamy jedno życie w różnych rolach i tworzenie kultury pracy w firmach powinno służyć temu jak najlepiej te role łączyć.

Instytut Humanites – Człowiek i Technologia od 2010 roku w systemowy sposób działa jako think&DO tank na rzecz zrównoważonego rozwoju, a kapitału społecznego, ujmując tematykę człowieczeństwa i technologii w szerokim kontekście obejmującym m.in. biznes, edukację, kulturę, media i rodzinę w oparciu o autorski model „Wioski” Rozwoju Ekosystemu Społecznego™ oraz Model Spójnego Przywództwa™. Jako jeden z pierwszych sygnalizował wpływ meta zjawisk, takich jak: kryzys więzi rodzinnych, samotność, infodemia czy algorytmizacja życia człowieka, na rozwój gospodarczy, motywację oraz zdrowie fizyczne i psychiczne ludzi. Promuje rozwój świadomego i wewnętrznie sterowalnego człowieka umiejącego sprostać wyzwaniom, które niesie technologiczna i społeczna rewolucja. Humanites jest inicjatorem m.in. pierwszej polskiej kampanii well-being: Dwie Godziny dla Rodziny, działa na rzecz systemowej zmiany przywództwa w edukacji w ramach Akademii Przywództwa Liderów Oświaty – pierwszego w Polsce programu rozwoju przywództwa w edukacji. Tworzy raporty i publikacje, m.in.: Odpowiedzialność Rodzinna Biznesu, Raport Dobrych Praktyk Pracodawców, Bariery i Trendy. Jest także twórcą Centrum Etyki Technologii i organizatorem  konferencji dla Liderów Biznesu: Spójne Przywództwo™. Człowiek i Technologia. 

]]>
Raport Dobrych Praktyk Pracodawców 2021 https://2godzinydlarodziny.pl/raport-dobrych-praktyk-pracodawcow-2021/ Mon, 13 Jun 2022 19:27:02 +0000 https://2godzinydlarodziny.pl/?p=8874 CZAS TO WIĘCEJ NIŻ PIENIĄDZ!

Sześciogodzinny dzień pracy, dodatkowe dni wolne dla rodziców i „piątki bez spotkań” – praktyki liderów rynku pracy w walce o talenty i zaangażowanie ludzi pokazują, że czas znaczy dziś więcej niż pieniądz. Jednocześnie widać duży deficyt rozwiązań skierowanych do ojców i seniorów. Takie wnioski płyną z naszego Raportu Dobrych Praktyk Pracodawców.

Obecnie na rynku pracy walkę o talenty wygrywają ci pracodawcy, którzy traktują swoich pracowników podmiotowo. Jak mówi Zofia Dzik, prezes Instytutu Humanites, pandemia pokazała, że kluczową wartością, której poszukuje dziś człowiek, jest poczucie sensu. Liderzy rynku pracy starają się odpowiedzieć na tę potrzebę, tworząc kompleksowe strategie wellbeing, które wspierają pracowników w łączeniu ich ról zawodowych i prywatnych. To szczególnie ważne w nowej rzeczywistości, w której praca hybrydowa i zdalna zastępują tradycyjny model działania sprzed okresu pandemii.

W ciągu ostatniego półtora roku rynek pracy był polem bezprecedensowych zmian, które trwale zmieniły nasz styl pracy i interakcji społecznych. Przejście na tryb pracy zdalnej okazało się z jednej strony znaczącym ułatwieniem, uwalniając dla pracowników czas wcześniej poświęcany na dojazd do pracy. Z drugiej jednak ograniczenie bezpośrednich kontaktów międzyludzkich wiązało się ze znaczącymi kosztami emocjonalnymi, utrudnieniami w przekazywaniu wiedzy oraz budowaniu zaufania i poczucia przynależności do zespołu. Dla firm  zwłaszcza z branż innowacyjnych – które konkurują o najlepszych pracowników na globalnym rynku pracy zdalnej, te problemy to zaledwie czubek góry lodowej.

Każdy kryzys przynosi ze sobą nowe wyzwania, ale przede wszystkim uwydatnia problemy, które już wcześniej były istotne, choć nie wydawały się pilne. Takim wyzwaniem dla polskich (i nie tylko polskich) pracodawców jest wsparcie ojców i osób opiekujących się osobami starszymi w rodzinie. Nieliczne polskie firmy prowadzą ewidencję ojców uprawnionych do urlopów tacierzyńskich lub ojcowskich, a ich niski poziom wykorzystania pokazuje, że jest to problem systemowy.

Wyróżniającą się w tym zakresie firmą jest Johnson & Johnson, który wspiera nie tylko młode matki, ale również ojców, oferując im dodatkowe 30 dni w pełni płatnego urlopu. Jest to jeden z elementów szeroko zakrojonej strategii wellbeing firmy, która została laureatem Konkursu Firma Przyjazna Rodzinie/ Firma Przyjazna Człowiekowi 2020 – 2021 Instytutu Humanites. Na podstawie badań przeprowadzonych wśród firm uczestniczących w tym konkursie, Instytut Humanites opublikował Raport Dobrych Praktyk Pracodawców.

Raport przedstawia nowatorskie pomysły, które sprawdziły się u liderów działań CSR i przyniosły firmom korzyści poprzez zwiększenie zaangażowania pracowników i polepszenie ich kondycji psychicznej. Wyróżnione działania pokazują holistyczne spojrzenie na człowieka jako członka społeczności, który ma jedno życie w różnych rolach – pracownika, rodzica, sąsiada, przyjaciela. Podejście to jest zgodnie z modelem „Wioski” Instytutu Humanites, podkreślającym przenikanie się obszarów pracy, rodziny, edukacji oraz kultury i mediów w rozwoju ekosystemu społecznego.

Świetnym przykładem takiego kompleksowego podejścia jest współpraca KGHM z lokalnymi samorządami i organizacjami pozarządowymi poprzez m.in. wsparcie eksperckie samorządów, szeroki program warsztatów rozwojowych dla dzieci i młodzieży, rodziców i seniorów, oraz organizację i wsparcie inicjatyw sportowych i kulturalnych jednoczących lokalną społeczność. Troszcząc się o rozwój lokalnej wspólnoty KGHM wspiera dobrostan pracownika nie tylko w godzinach pracy, ale we wszystkich aspektach życia.

Innym wyróżnionym działaniem CSR jest projekt Polpharma Emerytom skierowany do emerytowanych pracowników firmy, w ramach którego organizowane są wycieczki, imprezy kulturalne i spotkania międzypokoleniowe. To projekt szczególnie ważny dziś, gdy wielu seniorów doświadcza samotności i wykluczenia oraz związanej z nimi depresji.

Na wyjątkowo odważny krok zdecydował się Tradedoubler  laureat konkursu, w kategorii małych firm – z powodzeniem wprowadzając 6-godzinny dzień pracy jako standard dla wszystkich swoich pracowników. Jak mówi jej przedstawiciel Łukasz Szymula, w pędzącym świecie z nadmierną ilością pracy mamy coraz mniej czasu dla siebie, rodziny i przyjaciół, dlatego czas staje się dobrem istotnym. Coraz częściej ludzie przedkładają czas nad pieniądz. Dlatego krótszy wymiar pracy jest znaczącą przewagą konkurencyjną firmy na rynku pracy, pozwalając na zatrudnienie wysokiej klasy specjalistów oraz znacząco zwiększając zaangażowanie i satysfakcję zespołu.

Więcej inspirujących pomysłów na kompleksową politykę wellbeing można znaleźć w Raporcie Dobrych Praktyk Pracodawców. Instytut Humanites jest Think&Do Tankiem systemowych działań na rzecz budowy kapitału społecznego i rozwoju Spójnego Przywództwa™. Naszą główną misją jest rozwój społeczeństwa, które sprosta wyzwaniom Rewolucji 4.0 poprzez rozwój świadomego, proaktywnego i wrażliwego społecznie człowieka. Zależy nam na tym, aby tworzyć ekosystem, w którym człowiek będzie umiał w pełni wykorzystywać szanse, które niesie ze sobą nowoczesna technologia, nie stając się przy tym jej niewolnikiem. Dlatego oprócz naszych akcji społecznych, prowadzimy również działalność badawczą i edukacyjną, która skupia się wokół tematu „Człowiek i Technologia”.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem na portalu money.pl.

Zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach Konkursu. Poza szansą na budowanie zewnętrznego wizerunku konkurs daje możliwość ewaluacji dotychczasowych działań – każdy uczestnik otrzymuje indywidualny raport z wynikami badania pracowników, który pozycjonuje go na tle konkurencji. Ponadto jest to szansa na wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami na temat konkretnych sposób wdrażania polityki dobrostanu. Więcej informacji znajduje się na podstronie konkursu.

Raport jest dostępny na: https://www.humanites.pl/baza-wiedzy/

Kontakt:

Zofia Rogala

+48 508 267 612, zofia.rogala@humanites.pl

Partnerzy Konkursu

Partnerem strategicznym Konkursu jest Instytut Biznesu Rodzinnego.

Partnerami wspierającymi są: Fundacja Liderek Biznesu, Great Place to Work® Polska, Konfederacja Lewiatan, Stowarzyszenie LiderShe, Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką, THINKTANK – Centre for Dialogue and Analysis, Vital Voices Chapter Poland, Money.pl

]]>
Laureaci Konkursu Firma Przyjazną Rodzinie/Człowiekowi 2021 https://2godzinydlarodziny.pl/wyniki-konkursu-dla-pracodawcow-2021/ Mon, 13 Jun 2022 18:19:57 +0000 https://2godzinydlarodziny.pl/?p=8850  

Jako pracownicy nie jesteśmy anonimowi i  mamy poczucie, że KAŻDY ma wpływ na jej działanie. Zarówno moje pomysły, jak i trudne chwile nie są obojętne dla mojego pracodawcy. Wiem, że w razie problemów w życiu rodzinnym mogę liczyć na jego wsparcie.” Kultura pracy w Polsce pozostawia wiele do życzenia, a jednak może być inaczej! Świadczą o tym powyższe słowa samych pracowników, które są najlepszym komplementem dla laureatów kolejnej edycji Konkursu Instytutu Humanites Firma Przyjazna Rodzinie/ Firma Przyjazna Człowiekowi 2021 (Family & Human Wellbeing Humanites AWARD). Po trwającym sześć miesięcy procesie kompleksowej oceny 360° jury wyłoniło zwycięzców – pracodawców, którym udało się zbudować mądrą i spójną politykę zatrudnienia, budującą kulturę dobrostanu (wellbeing), gdzie patrzy się kompleksowo na człowieka, a nie tylko pracownika.

Laureatami tegorocznej edycji zostali:

 • w kategorii firm małych: Inwedo
 • w kategorii firm średnich: EGIS Polska
 • w kategorii firm dużych: Jury postanowiło się wstrzymać od przyznania nagrody.

Ponadto Jury postanowiło przyznać po 3 wyróżnienia w każdej kategorii, aby uhonorować wyjątkowe działania zaangażowanych pracodawców. Wyróżnienia otrzymali:

 • w kategorii firm małych: A4BEE, Appsilon, BFI;
 • w kategorii firm średnich: Alcon Polska, Blue Media, Bouygues Immobilier Polska;
 • w kategorii firm dużych: KGHM Polska Miedź, Santander Bank Polska, Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia.

Wyniki z poprzedniego roku znajdziesz na stronie: https://2godzinydlarodziny.pl/najlepsi-z-najlepszych-wylonieni/

O Konkursie

Tytuł „Firma Przyjazna Rodzinie/Firma Przyjazna Człowiekowi” (Family & Human Wellbeing Humanites AWARD) to wyjątkowe wyróżnienie, które nagradza wielowymiarowe podejście biznesu do rozwoju społecznego. Pracodawcy poprzez kształtowanie polityki zatrudnienia mają istotny wpływ na szeroki ekosystem społeczny, który przekłada się nie tylko na wyniki firm, ich poziom innowacji, zaangażowanie, ale na jakość zdrowia i życia ludzi w ogóle, podkreśla Zofia Dzik, Prezes Zarządu Instytutu Humanites – Człowiek i Technologia, który wypromował w Polsce pojęcie „integracji ról zawodowych i prywatnych” jako alternatywę dla dotychczasowego pojęcia work-life balance (równowaga pracy i życia prywatnego), które zakłada rywalizację tych sfer. Mamy jedno życie w różnych rolach i  kultura pracy w firmach powinno umożliwiać ich łączenie. Bo szczęśliwy człowiek, to zwyczajnie także bardziej zaangażowany pracownik, lepszy rodzic czy członek społeczeństwa. Takie podejście przekłada się także całościowo na zdrowie fizyczne i psychiczne ludzi.

czteroetapowym procesie przeanalizowano zgłoszenia od firm z całej Polski, w których łącznie pracuje ok. 44 tysięcy osób. Ocenie podlegało strategiczne podejście do polityki zatrudnienia i rozwoju dobrostanu pracowników, rozwiązania dotyczące elastycznej organizacji pracy, wspierające integrację życia rodzinnego i zawodowego, jak również wsparcie dla pracowników bez zobowiązań rodzinnych oraz takich, którzy sprawują opiekę nad osobami starszymi. W końcowym etapie zapytano również samych pracowników, jak oceniają działania pracodawcy i za co ich cenią.

Na podstawie prawie 2 tysięcy ankiet pracowniczych i zgromadzonych materiałów możemy powiedzieć, że Firma Przyjazna Rodzinie i Człowiekowi to przede wszystkim firma spójna – w której zarówno przełożeni, jak i podwładni zgadzają się co do warunków, jakie panują w firmie, a zarząd dostosowuje rozwiązania wellbeingowe do realnych potrzeb pracowników.

Jak zostać wyjątkowym Pracodawcą?

Zapytaliśmy laureatów Konkursu, czym kierują się przy tworzeniu kultury swojej organizacji. Oto ich recepta na wyjątkowe miejsce pracy:

Inwedo

„Kilka lat temu opracowaliśmy w zespole zestaw wartości, który obejmuje zarówno nasze podejście do pracy, jak i w ogóle życiową postawę. Po kilku latach prowadzenia Inwedo byliśmy przekonani, że oddzielenie życia zawodowego od prywatnego, to nie jest ostre cięcie o 17.00. Po prostu nie da się tak funkcjonować – długotrwałe bycie „jakimś” w pracy i innym w domu niszczy nasz osobisty dobrostan. A w dalszej kolejności dobro firmy i dobro naszych klientów.

To dzięki kulturze opartej o wartości możemy tworzyć rozwiązania, które realnie poprawiają jakość pracy innych. Nam z kolei przynoszą ogromną satysfakcję. Rozumiem je jako dawanie sobie wzajemnej przestrzeni i pomocy. A co ważniejsze – wsparcie w śmiałym podejmowaniu swoich własnych decyzji, w popełnianiu błędów i wyciąganiu wniosków. Chcemy budować firmę, w której każdy może być sobą. Działamy zgodnie z: Can do, Go beyond, Take ownership, Empower others, Stay curious.” (Dominik Goss, Founder&CEO w INWEDO)

EGIS Polska

Od początku przyświeca nam cel budowania organizacji w oparciu o wartości. Dołączając do nas można liczyć na wyjątkowy zespół ludzi, których łączy nie tylko cel biznesowy, ale właśnie wspólne wartości.

Staramy się tworzyć firmę, w której się chce, a nie tylko musi, pracować każdego dnia. Przede wszystkim postawiliśmy na budowanie wyjątkowej kultury organizacyjnej rozumianej jako wartości, sposoby komunikacji, styl zarządzania, ale również energia. Kultura jest swoistym odczuciem z jakim kojarzymy sobie firmę od przekroczenia jej progu. To kultura daje motywację albo ją odbiera. W centrum działań budujących angażujące miejsce pracy są pracownicy, patrzenie ich oczami na organizację, projektowanie procesów, a nawet wyglądu miejsca pracy tak, aby dopasować je do pracowników, a nie odwrotnie. To robienie małych rzeczy, gestów na co dzień, to myślenie o pracowniku jako o Człowieku, o jego Bliskich, Rodzinie. Mamy świadomość, że nasze dobre wyniki rynkowe to zasługa naszych ludzi i od nich się wszystko zaczyna i kończy. Droga do tytułu Firmy Przyjaznej Rodzinie/Człowiekowi to kompleksowy i długoterminowy proces, to szereg konsekwentnych i strategicznych działań.” (Monika Świerszcz, Menedżer Działu HR EGIS Polska)

Opinie pracowników

Wielu pracodawców ma dobre chęci i podobne ambicje, ale niewielu udaje się przełożyć to na praktykę. Laureaci Konkursu udowadniają, że zbudowanie kultury, w której „aż chce się pracować” jest możliwe. Potwierdzają to wypowiedzi ich pracowników, których zapytaliśmy o opinię w szczegółowej ankiecie. Oto powody, dla których szczególnie cenią swoich pracodawców:

 • “Za szacunek kierownictwa w stosunku do pracowników, chęć słuchania. Za atmosferę, życzliwość i chęć pomocy w ramach kontaktów w firmie na wszystkich szczeblach. Wspaniali ludzie tworzą naszą firmę i jestem dumna będąc jej częścią!”
 • “Za to że nie jesteśmy anonimowi i  mamy poczucie, że KAŻDY ma wpływ na działanie firmy. Za to, że moje pomysły, jak i trudne chwile nie są obojętne dla mojego pracodawcy. Wiem, że w razie problemów w życiu rodzinnym mogę liczyć na jego wsparcie.”
 • “Za wsparcie w trudnych momentach życia, za zapewnienie bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego w czasach COVID, za równość w traktowaniu osób z dziećmi i bez dzieci oraz nastawienie na długofalową współpracę.”
 • “Za to, że wartości promowane w firmie są faktycznie przestrzegane na co dzień.”
 • “Za kulturę „Widzę Cię” – docenienia człowieka po drugiej stronie, którą tak łatwo zgubić w setkach spotkań wideo.”
 • “Najważniejsza jest rodzinna atmosfera panująca w całej firmie. Wszyscy są otwarci i dobrze nastawieni. Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych!”

Wręczenie nagród oraz podsumowanie Konkursu

Uroczyste wręczenie statuetek laureatom odbyło się na IX Konferencji Instytutu Humanites „Spójne Przywództwo. Człowiek i Technologia” – wyjątkowym wydarzeniu, które łączy i jednocześnie poszerza perspektywę i spojrzenie liderów biznesu na tematy związane z człowieczeństwem i technologią wraz z towarzyszącymi im zmianami w otoczeniu rynkowym (zapraszamy do zapoznania się z agendą konferencji).

Wszyscy uczestnicy Konkursu, również ci, którzy nie zostali wyróżnieni, otrzymali od Instytutu Humanites indywidualny raport z podsumowaniem badania opinii pracowników. Ponadto, zespół Instytutu pracuje nad przygotowaniem Raportu Dobrych Praktyk Pracodawców na podstawie strategii wellbeing zaprezentowanych przez uczestników tegorocznej edycji Konkursu, który może posłużyć wszystkim firmom na polskim rynku jako inspiracja i narzędzie kształtowania mądrej polityki zatrudnienia.

Partnerzy Konkursu

Partnerem strategicznym Konkursu jest Instytut Biznesu Rodzinnego.

Partnerami wspierającymi są:

Fundacja Liderek Biznesu, Great Place to Work, Konfederacja Lewiatan, LiderSHE, Sukces Pisany Szminką, THINKTANK, Vital Voices Poland, money.pl

]]>
Humanites z honorowym Patronatem Konkursu Great Place to Work® – Najlepsze Miejsca Pracy™ https://2godzinydlarodziny.pl/konkurs_najlepsze-miejsca-pracy-polska-2022-great-place-to-work/ Wed, 01 Jun 2022 11:24:27 +0000 https://2godzinydlarodziny.pl/?p=8692  

Najdłuższa lista Najlepszych Miejsc Pracy™ Polska w historii konkursu Great Place to Work®!

Miło nam poinformować, że w tegorocznej, czternastej edycji konkursu Great Place to Work®, którego Instytut Humanites jest Patronem honorowym, do badania zgłosiło się 140 firm. To blisko o 50% więcej niż w roku ubiegłym. Spośród przebadanych organizacji aż 44 zostały wyróżnione tytułem Najlepszego Miejsca Pracy™ Polska 2022. Na pierwszym miejscu w kategorii firm dużych znalazł się DHL Parcel Polska. W kategorii firm małych i średnich liderem zostało Idego Group. Ta sama firma otwiera ranking Najlepszych Miejsc Pracy™ dla Milenialsów 2022. Tytuł Legendy, nadawany firmom, które 5 lat z rzędu uzyskały tytuł Najlepszego Miejsca Pracy™, przypadł VFS Usługi Finansowe Polska.

Rekordowo duża liczba firm, które zgłosiły się w tej edycji konkursu do badania, długa lista laureatów i fakt, że aż 20 firm spośród 44 wyróżnionych to organizacje debiutujące w rankingu, pozwalają sądzić, że w obszarze zarządzania firmami nastąpiło wyraźne odbicie po okresie pandemii.

140 firm przebadanych w Polsce przez Great Place to Work® w edycji 2021-2022 zatrudnia łącznie ponad 66 tysięcy pracowników. Z przekroju branżowego wynika, że do badania najwięcej zgłosiło się firm informatycznych (30%). Drugie miejsce pod względem liczebności należy do firm produkcyjnych (16%). Produkcja i IT to od lat liderzy w strukturze branżowej firm zgłaszających się do badania Great Place to Work®. Na kolejnych miejscach uplasowały się: firmy farmaceutyczne (11%), z sektora handlu (8%), świadczące usługi finansowe (7%), usługi profesjonalne (6%) oraz transportowe (5%).

– „Cieszy nas, że tak wiele firm zasłużyło w tym roku na tytuł Najlepszego Miejsca Pracy™. Potwierdzają to osoby zatrudnione w wyróżnionych organizacjach, bo jak wiadomo w metodologii Great Place to Work® głos pracowników jest najważniejszy. Aż 87% z nich potwierdziło, że pracuje w świetnym miejscu pracy. Jest to wynik lepszy o kilka punktów procentowych od zeszłorocznego. Warto też wspomnieć, że w przypadku listy firm przyjaznych milenialsom odsetek ten poszybował aż do 94%. Aby dostrzec, jak trudna jest droga do osiągnięcia przez firmy takich wyników wystarczy porównać je z danymi z sondażu ogólnopolskiego. W przypadku średniej krajowej zaledwie połowa pracowników (51%) była skłonna zgodzić się z twierdzeniem, że ich firma jest świetnym miejscem pracy”. – mówi Maria Zakrzewski, Prezes Zarządu Great Place to Work®.

Wśród 44 laureatów najliczniejszą grupę stanowią firmy informatyczne (16). Na kolejnym miejscu znalazły się firmy z branży usług finansowych, usług profesjonalnych, produkcji i handlu (po 4 firmy), a na trzecim miejscu pod kątem liczebności reprezentantów uplasowała się branża farmaceutyczna i transportowa (po 3 firmy).


Misją Great Place to Work® jest pomaganie firmom w stawaniu się świetnymi miejscami pracy. Tegoroczne wyniki laureatów są dla nas źródłem prawdziwej satysfakcji. Aż 92% pracowników potwierdziło, że ich firmy przestrzegają zasad etycznych. Ludziom pracuje się w tych organizacjach dobrze także dlatego, że liderzy zwracają uwagę na ich potrzeby: 88% zgodziło się z twierdzeniem, że menedżerowie widzą w nich nie tylko pracowników, ale po prostu ludzi. Jeśli ktoś ma wątpliwości, czy taka kultura organizacyjna się firmom opłaci, wystarczy dodać, że 89% pracowników deklaruje, że jest dumna ze swojego miejsca pracy i chętnie się tą dumą podzieli z innymi. Na rynku pracownika i przy prognozowaniu najwyższej rotacji od kilku lat tak silne poczucie związku ludzi ze swoją firmą, jej historią i działaniami jest po prostu bezcenne” komentuje Marzena Winczo-Gasik, szef zespołu Culture Audit™ w Great Place to Work®.

Wzorem lat poprzednich Great Place to Work® wyłonił spośród laureatów głównego konkursu 10 firm szczególnie wysoko ocenianych przez pracowników z pokolenia Y. To już czwarta edycja listy Najlepszych Miejsc Pracy™ dla Milenialsów.

Podobnie jak w latach poprzednich UN Global Compact Network Poland, partner strategiczny konkursu Great Place to Work®, przyznał kolejnym 22 laureatom tytuł Rzecznika Standardu Etyki. Tym samym dołączyli oni do grona firm spełniających Standardy Programu Etycznego, dokumentu opracowanego w 2015 r. przez Global Compact Network Poland w oparciu o wytyczne ONZ. W ten sposób od 2018 roku, gdy Great Place to Work® po raz pierwszy nominował laureatów do tego wyróżnienia, rodzina Rzeczników urosła do 87 organizacji.

Więcej informacji o tegorocznych laureatach oraz uroczystości ogłoszenia wyników, wraz z zarejestrowanym materiałem z jej przebiegu, można znaleźć na stronie www.greatplacetowork.pl.

Partnerami strategicznymi konkursu Great Place to Work® w Polsce są:
Konfederacja Lewiatan i UN Global Compact Network Poland.

Patronat honorowy sprawują:
Prezydent M.St. Warszawy, Instytut Humanites, Stowarzyszenie Kongres Kobiet oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Badanie Great Place to Work® ma ponad trzydziestoletnią historię i niezmiennie jest największym globalnym badaniem jakości miejsc pracy na świecie. Swoim zasięgiem obejmuje ponad 150 krajów. Konkurs na Najlepsze Miejsca Pracy™ jest prowadzony w oparciu o obiektywną metodologię, która od wielu lat stanowi światowy standard. O miejscu na liście decyduje przed wszystkim wynik ankiety pracowniczej (wskaźnik zaufania w firmie, Trust Index™). Na finalną ocenę ma także wpływ wynik audytu kulturowego (Culture Audit™), którego wiodącymi obszarami są: skuteczne przywództwo, powszechna innowacyjność oraz wartości.

Na podstawie materiałów Partnera: Great Place to Work®

 

]]>
Co czwarty pracownik w Polsce jest objęty akcją 2 Godziny dla Rodziny https://2godzinydlarodziny.pl/co-czwarty-pracownik-w-polsce-jest-objety-akcja-2-godziny-dla-rodziny/ Wed, 18 May 2022 11:58:41 +0000 https://2godzinydlarodziny.pl/?p=8544 Co czwarty pracownik w Polsce bierze udział w akcji na rzecz bliskości

Pracodawcy z setek polskich i zagranicznych firm zachęcają i inspirują pracowników, aby ten dzień spędzili z rodziną, zadbali o relacje z bliskimi. Firmy wobec fali rezygnacji walcząc o talenty dostrzegają wpływ kultury dobrostanu na utrzymanie i zaangażowanie ludzi. Stąd tak ważna jest dziś akcja: #2h4family.

Zapraszamy do przeczytania artykuły na temat XI edycji akcji Dwie Godziny dla Rodziny w money.pl

]]>
Rzeczpospolita o naszej kampanii: Kryzys pandemii przywrócił w firmach rządy kija i marchewki https://2godzinydlarodziny.pl/rzeczpospolita-kryzys-pandemii-przywrocil-w-firmach-rzady-kija-i-marchewki/ Wed, 18 May 2022 11:32:10 +0000 https://2godzinydlarodziny.pl/?p=8529  

Aż 93 proc. ankietowanych pracowników w Polsce odczuwa presję, aby przedkładać pracę nad życie prywatne.

„Pandemia bardzo zwiększyła niepewność i zmienność w biznesie. Przy ogromnej presji na wyniki, gdy firmy i menedżerowie działają w coraz krótszej perspektywie rośnie pokusa, by wrócić do starych nawyków. W tym do kontrolującego, autorytarnego stylu zarządzania, z motywacją za pomocą „kija i marchewki”, metody popularnej w pierwszych dekadach transformacji. (…) Tunelowy rozwój menedżerów jest nastawiony na efektywność zarządczą, na liczby, wskaźniki i KPI. Skutkuje to mechanicznym podejściem do ludzi traktowanych jako mięśnie i mózgi. Sprzyjało temu przejście na zdalną pracę; w tych warunkach jest jeszcze trudniej budować kulturę bliskości, zaufania, co już wcześniej było dużym wyzwaniem.” – Zofia Dzik, Impact inwestor, Prezes Instytut Humanites – Człowiek i Technologia komentuje raport „ Well-Working. Odpowiedzialność Rodzinna Biznesu” na łamach rp.pl

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem Anity Błaszczak w Rzeczpospolita.pl – „Kryzys pandemii przywrócił w firmach rządy kija i marchewki” – oraz wynikami ogólnopolskiego badania Odpowiedzialności Rodzinnej Biznesu Well-working 2022.

ORGANIZATORZY BADANIA:
Instytut Humanites, IESE Business School University of Navarra

PARTNERZY BADANIA:
KGHM Polska Miedź S.A., PFR TFI, Pracuj.pl

KONTAKT:
Zofia Rogala – Project Manager Instytutu Humanites.
e-mail: zofia.rogala@humanites.pl

]]>