List do Pracodawców


Szanowni Państwo,

już po raz siódmy, z ogromną radością, zapraszamy wszystkich Pracodawców do wzięcia udziału w akcji społecznej Dwie Godziny dla Rodziny. Po 6 latach naszych działań Akcja przekroczyła granice Polski i stała się odpowiedzią na globalne wyzwania rynku pracy: wojnę o talenty, integrację życia zawodowego i osobistego, employer branding czy rynek pracownika.

Wiele firm w swoich wartościach często wskazuje na „Rodzinę”. Akcja Dwie Godziny dla Rodziny jest okazją do przejścia od deklaracji do działania. Pracodawcy angażujący się w Akcję, inspirują swoich pracowników, by 15 maja spędzili wyjątkowy, wartościowy czas z najbliższymi, w tym roku pod hasłem:

GRY I ZABAWY POKOLENIOWE

Z tej okazji stworzyliśmy rodzinną grę ASK ME, która otwiera emocjonalnie, sprzyja poznawaniu siebie nawzajem i umacnia wzajemne więzi. ASK ME dedykowane jest dla rodzin, to gra bez punktów, rywalizacji i przegranych. To zabawa, która uczy ciekawości, współpracy, słuchania, opowiadania, kształtuje postawy empatyczne i sprzyja integracji międzypokoleniowej.

Proponujemy Państwu zakup gry ASK ME, która może być prezentem dla Waszych pracowników. Wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie 2godzinydlarodziny.pl.

Podczas tegorocznego Światowego Forum Ekonomicznego w Davos poruszono kwestię roli zabawy w rozwoju dzieci, która – jak pokazują Badania – wyposaża je w umiejętności niezbędne do kierowania swoim życiem, takie jak inteligencja emocjonalna, kreatywność i zdolność rozwiązywania problemów. Zwróćmy uwagę, że dzieci uczą się i naśladują nas – dorosłych. Dlatego warto zadać sobie pytanie: Ile zabawy i radości jest w naszym życiu?

W obliczu tempa życia, ścisłych harmonogramów, presji osiągnięć zapominamy o tym co najważniejsze – o szczęściu, radości i miłości. To smutne, ale wielu rodziców i wychowawców zapomniało o doniosłej roli zabawy. Badania pokazują, że w ciągu ostatnich 30 lat, czas który dzieci spędzały na zabawie, drastycznie się skrócił. W niektórych krajach, dwoje na troje dzieci skarży się, że ich rodzice organizują im zbyt dużo aktywności pozaszkolnych[1], a 49% rodziców czuje, że trudno im znaleźć czas na zabawę z dzieckiem.

Zmiany dotykają rynek pracy. Przed pracodawcami stoi ogromne wyzwanie: przyciągania i utrzymania najlepszych pracowników. Pojęcie sukcesu zawodowego ulega redefinicji. 56% badanych pracowników określiło sukces zawodowy jako: „możliwość utrzymania równowagi między życiem zawodowym i prywatnym”[2]. Konsekwentnie 52% badanych pracowników odrzuciło ofertę pracy ze względu na obawy, że zaburzy to ich work – life balans[3].

Pracownicy wybierają współpracę z organizacjami, które podzielają ich wartości i mają określony cel społeczny. 83% procent konsumentów zmieniłoby markę, gdyby inna, oferująca podobną jakość, wspierała godną pochwały inicjatywę[4]. Ten trend dotyczy również pracowników – cel społeczny staje się decydującym czynnikiem dla biznesu. Nowe pokolenia wchodzące na rynek pracy wykazują dużą orientację w sprawach społecznych i wyraźne priorytety. Chcą dobrze zarabiać, ale także aby ich praca miała sens i znaczenie.

By być firmą, która odnosi sukcesy finansowe w parze z sukcesami w kwestiach zaangażowania społecznego, Pracodawcy muszą odejść od przypadkowych, spontanicznych inicjatyw dobroczynnych na rzecz strategicznego podejścia do tworzenia systemowych zmian społecznych.

7 lat temu Fundacja Humanites podjęła się szukania systemowych rozwiązań, aby wspierać transformację społeczną w Polsce. Swoje działania skoncentrowała na czterech kluczowych obszarach, które mają istotny wpływ na kształtowanie wzorców i wartości młodych ludzi. Te obszary to:

  • Rodzina – jako pierwsze miejsce skąd czerpiemy wzorce życiowe;
  • Środowisko Pracy – jako miejsce, w którym realizujemy swój potencjał i jesteśmy nośnikami wybranych wartości i wzorców;
  • System Edukacji – gdzie dzieci i młodzież spędzają gros swojego czasu na lekcjach i w ramach grup rówieśniczych;
  • Świat Kultury i Mediów – mający ogromny wpływ wzorcotwórczy.

Akcja Społeczna Dwie Godziny dla Rodziny angażuje wszystkie te obszary w realizacji jednego, wspólnego celu. Wierzymy, że odbudowa i wzmocnienie międzypokoleniowych więzi rodzinnych i społecznych stanowi fundament rozwoju tożsamości młodego pokolenia. Współcześnie rodzina, jej środowisko i funkcjonowanie ulegają ciągłym przemianom. Zmiany te wynikają z przeobrażeń społecznych, gospodarczych, obyczajowych i wielu innych czynników. Z jednej strony następuje erozja tradycyjnych wzorców rodzinnych i relacji jej członków, z drugiej zaś pojawia się pytanie, jakimi wartościami i jakimi modelami rodziny je zastąpimy?

Wierzymy w to, że biznes jest kluczową siłą zmiany społecznej, dlatego akcja Dwie Godziny dla Rodziny skierowana jest do Pracodawców, a za ich pośrednictwem do ich pracowników wraz z rodzinami. Zasięg Kampanii z roku na rok rośnie. W ubiegłorocznej edycji wzięło udział kilkaset polskich i międzynarodowych firm, dużych grup kapitałowych oraz instytucji publicznych, a także uczelnie wyższe i samorządy. Wśród nich były między innymi takie firmy, jak: Alior Bank, Allianz, Aviva, ATM, ATOS, AXA, Bosch, Grupa EFL, ENEL-MED, Grupa Erbud, Electrolux, GFK Polonia, Great Place to Work, ING Ż̇ycie, K2, MetLife, Microsoft, Grupa PKN ORLEN, Oracle, Pentacomp, PKO PTE, Bank PKO BP, PwC, Questa, Siemens, Grupa Tauron, Tchibo, Wedel, Wirtualna Polska, EY i wiele, wiele innych.

Ważnych celów społecznych nie można osiągnąć bez współpracy. Dlatego serdecznie zapraszamy Pracodawców w Polsce i na całym świecie do wzięcia udziału w Akcji Dwie Godziny dla Rodziny. Mamy ogromną nadzieję, że nasze wspólne działania staną się globalnym ruchem na rzecz pogłębiania relacji z najbliższymi.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy znajdziecie Państwo na stronie 2godzinydlarodziny.pl. Podzielcie się tą informacją z Waszymi partnerami biznesowymi. Zainspirujcie innych do działania.

 

Łącząc wyrazy szacunku pozdrawiam serdecznie,

Zofia Dzik

Prezes Zarządu Fundacji Humanites

Tel. 504 144 784, zofia.dzik@humanites.pl

 

 

[1] Edelman Intelligence DIG Sky 2.0 Core Growth 2017 Research

[2] Defining Success Global Research Results Accenture 2017

[3] tamże

[4] Era Człowieka 2.0. Trendy Rynku pracy w przyszłym działaniu 2016